Po 27 latach pełnienia funkcji prezeski Polskiej Akcji Humanitarnej Janina Ochojska przekazała kierowanie Fundacją, pozostając jednocześnie w jej Radzie. Stanowisko prezesa objął dotychczasowy członek zarządu Maciej Bagiński.