UJAWNIAMY. Z kim współpracowała spółka GIWK w ostatnich miesiącach?

Tym razem udostępniamy rejestr umów cywilnoprawnych zawartych przez miejską spółkę Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna. Sprawdzamy z kim współpracowała spółka GIWK.
Czytaj więcej