Mieszczańska kamienia, która powstanie na Długich Ogrodach (WIZ: BC ARCHITEKCI)

Co dalej z budową kamienic na Długich Ogrodach w Gdańsku?

Budowa zespołu kamienic u zbiegu Długiej Grobli i Angielskiej Grobli w Gdańsku na Długich Ogrodach stała się poletkiem poważnego sporu. Inwestorzy popadli w poważny konflikt, który został opisany przez portal zyciestolicy.com.pl. O planach budowy informowaliśmy jakiś czas temu.

Media wielokrotnie informowały o problemach belgijskiego developera GH Development związanych z ostrym sporem dotyczącym nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Wolskiej 31. Właściciel nieruchomości żąda unieważnienia zawartej umowy, wskazując, że czuje się oszukany przez GH Development. O sprawie szerzej można przeczytać na portalach dorzeczy.pl oraz fronda.pl:

Kolejne zarzuty wobec GH Development

Okazuje się, że nie jest to przypadek odosobniony. Do redakcji zyciestolicy.com.pl zgłosił się pan Andrzej Zaborowski, polski przedsiębiorca zajmujący się transportem i nieruchomościami. On również kieruje wobec GH Development poważne zarzuty.

Problematyczna transakcja w Gdańsku

Pan Andrzej podjął współpracę z GH Development, zapewniany i przekonywany przez przedstawicieli spółki o profesjonalizmie, zdecydowanym i rzetelnym działaniu. Strony zawarły w formie aktu notarialnego przedwstępną umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki położonej w Gdańsku przy ulicy Długa Grobla 4E.

GH Development przekonał pana Andrzeja do rozdzielenia należnej płatności na dwie części: cena sprzedaży i cena za uzyskanie pozwolenia na budowę. Ufając w dobre intencje, o których na każdym kroku był zapewniany, pan Andrzej umowę podpisał.

Problemy z płatnościami i działania prawne

Zgodnie z zapisem w umowie pan Andrzej miał uzyskać pozwolenie na budowę, co miało skutkować zapłatą ustalonej ceny. Jak wspomina dziś pan Andrzej, okazane GH Development zaufanie okazało się przedwczesne. GH Development podjęło działania zmierzające do uchylenia się od obowiązku zapłaty należnej panu Andrzejowi drugiej części ceny.

Zaniepokojony takim obrotem sprawy pan Andrzej zaproponował przedstawicielowi GH Development, pani prokurent Aleksandrze Żuralskiej, zawarcie aneksu do umowy zabezpieczającego zapłatę uzgodnionej, drugiej części ceny. Odpowiedzią była zdecydowana odmowa, co utwierdziło pana Andrzeja w przekonaniu, że GH Development działa w złej wierze. Pan Andrzej podjął działania w celu obrony swojego interesu.

Mieszczańska kamienia, która powstanie na Długich Ogrodach (WIZ: BC ARCHITEKCI)
Mieszczańska kamienia, która powstanie na Długich Ogrodach (WIZ: BC ARCHITEKCI)

Kontrowersje wokół niewielkiej działki Energi

Bardzo istotna w konstrukcji całej transakcji była niewielka działka należąca do Energi, której nabywca de facto mógłby skutecznie kontrolować całą nieruchomość. Pierwotnie strony ustaliły, że GH Development wykupi tę działkę. Kiedy wyniknął spór, GH Development podejmowało działania zmierzające do wykupienia działki należącej do Energi, aby wywrzeć presję na pana Andrzeja.

Działania wymierzone przeciwko panu Andrzejowi

GH Development nie ustawało w działaniach przeciwko panu Andrzejowi. Próbowali nabyć działkę należącą do Energi, zająć rachunki bankowe pana Andrzeja bez wyroku oraz odmawiali zwolnienia wygasłej hipoteki.

Co więcej, GH Development złożyło, według pana Andrzeja, fikcyjne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, a następnie zaproponowali wycofanie zawiadomienia w zamian za sprzedaż nieruchomości.

Decyzja sądu i dalsze kroki

Mimo że Sąd Okręgowy w Płocku przyznał rację panu Andrzejowi i odmówił zabezpieczenia roszczeń GH Development, belgijski developer nie ustaje w działaniach przeciwko niemu. Pan Andrzej nawiązał kontakt z innymi osobami, które twierdzą, że zostały oszukane przez GH Development, co tylko utwierdziło go w przekonaniu o słuszności podjętych działań.

W świetle kolejnych ujawnianych spraw wskazujących na wątpliwe działania belgijskiego developera GH Development warto bacznie przyglądać się tej spółce. Nasza redakcja wysłała pytania do Spółki GH Development, ale do chwili publikacji nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Redakcja zyciestolicy.com.pl wysłała pytania do GH Development, jak zapewnia redakcja do momentu publikacji firma nie przekazała odpowiedzi.

Inwestycja na Długich Ogrodach

Planowany obiekt ma zapewnić mieszkańcom aż 6 900 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, a jego realizacja oparta na projekcie z 2021 roku obiecuje nowoczesne i funkcjonalne rozwiązania architektoniczne. W części parterowej budynku od strony wspomnianych ulic mają pojawić się lokale użytkowe. Pod budynkiem z kolei ma znaleźć się hala garażowa.

Znajdująca się na rogu ulic: Długa Grobla i Angielska Grobla kamienica mam mieć sześć kondygnacji. Natomiast sąsiednie budynki po pięć kondygnacji z dachami dwuspadowymi.

Obecnie prace prowadzone są w poziomie ziemi. Trwa przygotowywanie podłoża pod budynek. Wykonawca zagrodził teren pod obiekt i przystępuje do prac w poziomie fundamentów.

Mieszczańska kamienia, która powstanie na Długich Ogrodach (WIZ: BC ARCHITEKCI)
Mieszczańska kamienia, która powstanie na Długich Ogrodach (WIZ: BC ARCHITEKCI)

Czytaj też: NoMo Nowa Motława. Luksusowe apartamenty nad wodą w Gdańsku

mn

Dołącz do naszej społeczności!

Śledź nas na naszych mediach społecznościowych i bądź na bieżąco!