Ranking radnych Gdańska. Kto naprawdę zmienia miasto?

Ranking radnych Gdańska. Kto naprawdę zmienia miasto?

Aktywność radnych ma kluczowe znaczenie dla kształtowania polityki miejskiej oraz reagowania na potrzeby mieszkańców. Właśnie dlatego wbijamszpile.pl postanowiło się przyjrzeć się, którzy radni najczęściej korzystali z prawa do interpelacji, aby zadać pytania i wyjaśnić wątpliwości dotyczące zarządzania miastem. Stworzyliśmy ranking radnych Gdańska.

Nasz ranking radnych Gdańska rzuca światło na tych, którzy nie tylko aktywnie uczestniczą w życiu publicznym, ale i stanowią głos mieszkańców, domagając się przejrzystości i odpowiedzialności od władz miasta.

Jednak trzeba tu podkreślić, że miasto Gdańsk zaprojektowało tak stronę, że trudno sobie z nią poradzić – wyłuskać interesujące nas dane, czyli liczbę złożonych interpretacji. Wbijamszpile.pl jest sprytne i poradziło sobie z tym problemem. Napisaliśmy program, który wyłuskał te dane. Co więcej, odrzuciliśmy wszystkie interpelacje pisane wspólnie. Uznaliśmy, że to próba w pewnym sensie nabicia punktów, choć wiemy, że takie interpelacje mogą wynikać z wytężonej wspólnej pracy.

Ranking radnych Gdańska

A zatem zebrane dane zawierają listę radnych miasta Gdańska wraz z liczbą wystąpień, które rozumiemy jako indywidualnie złożone interpelacje. Na podstawie tych informacji, możemy przygotować ranking najbardziej aktywnych radnych w okresie całego 2023 roku i 2024 rok do teraz, czyli 19 lutego.

 1. Przemysław Majewski – 200 interpelacji
 2. Cezary Śpiewak-Dowbór – 190 interpelacji
 3. Kamila Błaszczyk – 74 interpelacje
 4. Agnieszka Owczarczak – 70 interpelacji
 5. Przemysław Malak – 55 interpelacji
 6. Emilia Lodzińska – 46 interpelacji
 7. Henryk Hałas – 33 interpelacje
 8. Elżbieta Strzelczyk – 33 interpelacje
 9. Jan Perucki – 28 interpelacji
 10. Anna Golędzinowska – 24 interpelacje
 11. Alicja Krasula – 19 interpelacji
Ranking radnych Gdańska. Kto naprawdę zmienia miasto?
Ranking radnych Gdańska. Kto naprawdę zmienia miasto?

Dlaczego prawo do interpelacji jest ważne?

Prawo do interpelacji jest jednym z kluczowych narzędzi w rękach radnych, pozwalającym na skuteczny nadzór nad działaniami władzy wykonawczej miasta. Interpelacja to formalne zapytanie skierowane przez radnego do prezydenta miasta, burmistrza, czy innych organów wykonawczych, wymagające udzielenia odpowiedzi na zadane pytania. Oto kilka powodów, dla których to prawo jest tak ważne:

Interpelacje zmuszają władze do wyjaśnienia swoich działań, decyzji i polityk, co zwiększa przejrzystość i odpowiedzialność. Dzięki interpelacjom, ważne kwestie mogą zostać poruszone na forum publicznym, co sprzyja szerzej zakrojonej debacie i angażuje społeczność w procesy decyzyjne.

Ponadto interpelacje pozwalają radnym na aktywne uczestniczenie w zarządzaniu miastem, co jest istotą demokracji lokalnej. Radni, jako przedstawiciele mieszkańców, mogą dzięki temu efektywniej wpływać na kształtowanie polityki miasta. Często interpelacje są inicjowane na podstawie zgłoszeń od mieszkańców, co sprawia, że są bezpośrednim narzędziem do rozwiązywania lokalnych problemów i poprawy jakości życia w mieście.

Prawo do interpelacji jest zatem fundamentalnym elementem kontroli społecznej nad władzą, umożliwiającym radnym skuteczne reprezentowanie interesów mieszkańców oraz wpływanie na decyzje ważne dla społeczności lokalnej.

Zobacz też: Gdańsk kontra ekologia. Kontrowersyjny ryczałt paliwowy dla urzędników

Maciej Naskręt