Kolejna budowa nad Motławą. Przedsiębiorcy mogą tego nie wytrzymać (FOTO: canva.com)

Kolejna budowa nad Motławą. Przedsiębiorcy mogą tego nie wytrzymać

Nie milkną echa kłopotów przedsiębiorców działających nad Motławą przy ul. Długie Pobrzeże w Gdańsku. Przez przedłużający się remont prestiżowego nabrzeża w tarapaty finansowe popada działająca tam gastronomia, sklepy i hotelarze. To nie koniec złych informacji przynajmniej dla nich. Gdańscy decydenci chcą remontować sąsiedni ważny obiekt – Zielony Most.

W sercu Gdańska, na historycznej Drodze Królewskiej, rozpoczyna się inwestycja, która powinna oblicze jednego z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w mieście – Zielonego Mostu. Ta kluczowa przeprawa, będąca nie tylko elementem infrastruktury, ale i świadkiem historii, przejdzie gruntowną przebudowę i konserwację. Projekt budowlany, do którego dotarł wbijamszpile.pl otrzymał zielone światło od władz miasta, zakłada szereg działań mających na celu nie tylko przywrócenie dawnej świetności mostu, ale i zwiększenie jego trwałości oraz estetyki.

Projekt ten wpisuje się w szerszy kontekst inwestycji miejskich, w tym również trwających prac przy ciągu ul. Długie Pobrzeże, które, choć niezbędne dla zachowania i poprawy infrastruktury turystycznej, przynoszą tymczasowe trudności lokalnym przedsiębiorcom. Opóźnienia w pracach przy ul. Długie Pobrzeże stanowią wyzwanie dla biznesów, które żyją z turystów. Jest to przypomnienie, że każda inwestycja wymaga nie tylko planowania pod kątem technicznym, ale i społecznym, aby minimalizować jej wpływ na lokalną społeczność.

Jak fatalne skutki ma opóźniająca się przebudowa można było usłyszeć w programie innej gdańskiej niezależnej redakcji Gdańsk Strefa Prestiżu.

Czytaj też: Wojewodowie po cichu wymieniają się stanowiskami

Budowa nad Motławą. Kompleksowe Działania Konserwatorskie

Pierwszym etapem inwestycji będzie konserwacja powłok tynkarskich murków żelbetowych oraz filarów. Prace te obejmują skucie luźno związanych elementów betonowych, iniekcję rys i spękań, a także zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętych prętów zbrojeniowych. Nowa wyprawa tynkarska, zachowująca fakturę „baranka”, ma nie tylko odnowić wygląd, ale i zapewnić większą trwałość konstrukcji.

Innym ważnym elementem będzie demontaż i montaż nowych opierzeń z ciemnozielonego piaskowca, co nie tylko podkreśli historyczny charakter mostu, ale i wpisze się w nowoczesne standardy estetyczne.

Naprawa nawierzchni i chodników

Zasadnicze prace dotyczyć będą także naprawy nawierzchni jezdni i chodników. Zostaną one odtworzone z kostki granitowej, co jest nie tylko hołdem dla tradycji, ale i gwarancją trwałości. Dodatkowo, na chodnikach pojawią się nowe, betonowe płytki chodnikowe o fakturze żwirowej płukanej, co zwiększy komfort przechodniów.

Konserwacja zabytkowego przyczółka

Nie można zapomnieć o konserwacji konserwatorskiej przyczółka ceglanego od strony Bramy Zielonej – reliktu mostu z 1883 roku. Oczyszczenie ceglanego muru, przeprowadzenie zabiegu dezynfekcji, a także przemurowanie zniszczonych fragmentów, to tylko niektóre z działań mających na celu ochronę i zachowanie tego zabytkowego elementu.

Wizja przyszłości

Przebudowa Zielonego Mostu w Gdańsku to więcej niż inwestycja infrastrukturalna. To projekt, który ma na celu zachowanie dziedzictwa, przy jednoczesnym dostosowaniu go do współczesnych potrzeb i standardów. Dzięki tym pracom, Zielony Most nie tylko odzyska dawny blask, ale stanie się także trwałym elementem, który będzie służył mieszkańcom i turystom na lata. Gdańsk po raz kolejny udowadnia, że szanuje swoją historię, jednocześnie patrząc w przyszłość.

Zobacz też: Gdańsk kontra ekologia. Kontrowersyjny ryczałt paliwowy dla urzędników