Wojewodowie po cichu wymieniają się stanowiskami (FOTO: wejherowo.pl/MSWIA)

Wojewodowie po cichu wymieniają się stanowiskami

Skandaliczne zachowanie wojewodów pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Wojewodowie wzajemnie powołali się na lukratywne stanowiska w radach nadzorczych WFOŚ.

W opublikowanym ostatnio artykule w miesięczniku „Wejherowo Miasto do Życia”, ujawniono kontrowersyjną transakcję między dwoma wojewodami: Beatą Rutkiewicz, wojewodą pomorskim, a Radosławem Królem, wojewodą warmińsko-mazurskim. Materiał, oparty na informacjach od czytelnika, zwraca uwagę na praktyki, które mogą budzić wątpliwości etyczne i prawne.

Sprawa dotyczy wzajemnego powoływania się na stanowiska w radach nadzorczych Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) – instytucji dysponujących znacznymi środkami na ochronę środowiska. Pani Rutkiewicz, będąc wojewodą pomorskim, mianowała Pana Króla, wojewodę warmińsko-mazurskiego, na członka Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Gdańsku.

Z kolei Pan Król, jako wojewoda warmińsko-mazurski, wyznaczył Panią Rutkiewicz na analogiczne stanowisko w Olsztynie. Praktyka ta, jak wynika z opublikowanych informacji, została negatywnie oceniona przez opinię publiczną i skutkowała usunięciem Pani Rutkiewicz z Rady Nadzorczej w Olsztynie, co odnotowano w Biuletynie Informacji Publicznej.

Postaw dobrą kawę

Podoba Ci się treść? Wesprzyj autora tekstu stawiając mu kawę.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Wojewodowie oburzyli czytelnika

Krytyk – czytelnik wskazuje, że takie działania mogą świadczyć o konflikcie interesów i naruszaniu zasad etyki publicznej. W dyskusji podkreślono, że cechy takie jak chciwość, pazerność czy cwaniactwo, choć w życiu prywatnym mogą być tolerowane, w sferze publicznej powinny być bezwzględnie potępiane i wykluczające z pełnienia funkcji publicznych.

W kontekście sprawy pojawiają się głosy domagające się nie tylko dymisji z zajmowanych stanowisk, ale również szerzej – konieczności rozliczania przedstawicieli władzy za działania uznane za nieetyczne czy niezgodne z prawem. Zdarzenie to rzuca cień na funkcjonowanie rządowej administracji i instytucji państwowych, podkreślając potrzebę transparentności i odpowiedzialności w zarządzaniu publicznymi środkami.

Sprawa jest obecnie przedmiotem szerokiej dyskusji, a jej rozwoju będą na pewno śledzić zarówno lokalne, jak i ogólnopolskie media. Zainteresowanie opinii publicznej konsekwencjami tego wydarzenia podkreśla znaczenie etyki i odpowiedzialności w życiu publicznym.

Zobacz też: Kim jest nowy wojewoda pomorski Beata Rutkiewicz?

Źródło: Wejherowo Miasto do Życia

Maciej Naskręt