Płaca minimalna w 2025 r. Ile będzie wynosić najniższa pensja? (FOTO: canva.com)

Płaca minimalna w 2025 r. Ile będzie wynosić najniższa pensja?

Podziel się ze znajomymi:

W roku 2025, minimalne wynagrodzenie w Polsce może osiągnąć poziom 4510,90 zł brutto lub 4617,80 zł brutto, co wynika z informacji przekazanych przez „Dziennik Gazetę Prawną”. Wartości te zostaną omówione i konsultowane na Radzie Dialogu Społecznego (RDS), gdzie swoje propozycje przedstawią zarówno pracodawcy, jak i związki zawodowe.

Najważniejsze tematy w artykule:

Jakie są wstępne plany?

Dr Łukasz Bernatowicz, wiceprzewodniczący RDS i prezes Związku Pracodawców Business Centre Club, podkreślił, że przez osiem lat istnienia Rady nie udało się osiągnąć kompromisu w kwestii ustalania płacy minimalnej.

Mam nadzieję, że w tym roku będzie szansa na kompromis

mówi Bernatowicz.

Z analiz Łukasza Kozłowskiego z Federacji Przedsiębiorców Polski wynika, że najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada wzrost płacy minimalnej o 5,6 proc. do 4510,90 zł. Alternatywnie, jeśli płaca minimalna spadnie poniżej 50 proc. średniego wynagrodzenia za pierwszy kwartał 2024 roku, wyniesie ona 4617,80 zł brutto, co oznacza wzrost o 8,1 proc.

Rząd przedstawi oficjalną propozycję w czerwcu

Propozycja nowej płacy minimalnej zostanie oficjalnie przedstawiona przez rząd do 15 czerwca, a ostateczna decyzja zostanie podjęta najpóźniej w połowie października.

Prof. Jacek Męcina z Konfederacji Lewiatan sugeruje utrzymanie płacy minimalnej na poziomie 50 proc. średniego wynagrodzenia, co jest zgodne z unijnymi dyrektywami i krajowymi przepisami. Proponuje on racjonalizację mechanizmu podnoszenia płacy minimalnej, aby ograniczyć jej wzrost tylko do wskaźnika inflacji w przypadku spełnienia kryterium 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Piotr Ostrowski, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, zaznacza, że tradycyjnie związki zawodowe optują za wyższymi stawkami.

Musimy poczekać, aby dowiedzieć się, jaki będzie poziom płacy wynikający z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

dodaje Ostrowski w DGP.

Płaca minimalna w 2025. Trudny kompromis

W tle dyskusji pozostaje również kwestia efektywności Rady Dialogu Społecznego, którą zarówno Bernatowicz, jak i Męcina uważają za kluczową do lepszego rozwiązywania problemów związanych z płacami i warunkami pracy.

Rozbieżne opinie przedstawicieli pracodawców i pracowników wskazują na trudności w osiągnięciu konsensusu w sprawie płacy minimalnej. Jak zauważają eksperci, nadchodzące miesiące pokażą, czy dialog społeczny przyniesie spodziewane efekty, czy też, jak w latach poprzednich, zakończy się bez znaczących zmian.

Czym jest płaca minimalna?

Płaca minimalna w Polsce to najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca może legalnie wypłacić pracownikowi za jego pracę. Jest to gwarantowana stawka wynagrodzenia określana co roku przez rząd, mająca na celu zapewnienie minimalnego poziomu życia dla pracowników. Ustalanie płacy minimalnej jest jednym z narzędzi polityki społecznej i gospodarczej, które mają chronić pracowników przed zbyt niskimi zarobkami oraz przyczyniać się do redukcji ubóstwa.

Jak ustalana jest płaca minimalna?

Płaca minimalna w Polsce jest ustalana każdego roku przez rząd, na podstawie propozycji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, po konsultacjach z Radą Dialogu Społecznego, która skupia przedstawicieli pracodawców, związków zawodowych i rządu. Proces ten uwzględnia różne czynniki ekonomiczne, takie jak inflacja, wzrost gospodarczy, a także poziom płac w sektorze prywatnym i publicznym.

Zobacz także: Gdańsk kontra ekologia. Kontrowersyjny ryczałt paliwowy dla urzędników

Wpływ płacy minimalnej na rynek pracy

Płaca minimalna ma różnorodny wpływ na rynek pracy. Z jednej strony, zapewnia ona pracownikom minimum socjalne, co przyczynia się do poprawy ich sytuacji życiowej i ograniczenia ubóstwa. Z drugiej strony, dla niektórych sektorów gospodarki, wysoka płaca minimalna może prowadzić do wzrostu kosztów pracy, co z kolei może skutkować mniejszą chęcią zatrudniania przez pracodawców, zwłaszcza w obszarach intensywnie korzystających z pracy fizycznej lub nisko kwalifikowanej.

Aktualizacje i zmiany w płacy minimalnej

Płaca minimalna jest corocznie indeksowana, co oznacza, że jej wysokość jest dostosowywana do bieżącej sytuacji ekonomicznej kraju, na przykład do wzrostu cen towarów i usług czy przeciętnego wynagrodzenia. W ostatnich latach, płaca minimalna w Polsce systematycznie rośnie, co jest odpowiedzią na rosnące koszty życia i oczekiwania społeczne.

Płaca minimalna a umowy cywilnoprawne

W Polsce płaca minimalna dotyczy głównie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Osoby wykonujące prace na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło, mogą być wynagradzane kwotami niższymi niż minimalne wynagrodzenie dla pracowników etatowych, chociaż istnieją pewne regulacje zapewniające minimalne stawki godzinowe dla niektórych form zatrudnienia na zlecenie.

Czytaj też: Tak powiększyła swój majątek Magdalena Adamowicz

DGP/mn

Wspieraj wbijamszpile.pl

Wolne media są dzisiaj najważniejsze. WbijamSzpile.pl to miejsce, gdzie dzielimy się nie tylko aktualnościami, ale także przemyśleniami, analizami i komentarzami dotyczącymi najnowszych trendów społecznych, politycznych i kulturalnych w Polsce, na Pomorzu i w Gdańsku. Nikt nas nie cenzuruje. Wspieraj wolne dziennikarstwo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wydawca portalu wbijamszpile.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy publikowanych przez użytkowników. komentarze odzwierciedlają jedynie opinie ich autorów. Zachęcamy do korzystania z kultury słowa i przestrzegania zasad netykiety.