Władze Gdańska naliczają Solidarności 2,5 tys. zł kary dziennie

„Kontynuację działań zmierzających do usunięcia baneru, który niezasadnie uznany został za tablicę reklamową NSZZ «Solidarność», należy traktować jako próbę cenzurowania oraz naruszenie swobody działalności Związku” – napisał Piotr Duda w odpowiedzi na wezwanie przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni do...
Czytaj więcej