Niepokojące liczby przekroczeń granicy polsko-rosyjskiej (FOTO: Straż Graniczna)

Granica polsko-rosyjska. Niepokojące liczby przekroczeń [ANALIZA]

Portal wbijamszpile.pl zwrócił się do władz Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego z wnioskiem dot. osób przekraczających granicę RP z Obwodem Królewieckim. Dane, które przesłała nam straż są niepokojące. Mimo wprowadzonych sankcji w 2022 r. nie udaje się zatrzymać rosnącego trendu przekroczeń – granica polsko-rosyjska jest chętniej przekraczana. Co więcej, Rosjanie nie mogą podróżować w celach turystycznych przez naszą granicę, a latem widać tam ogromny wzrost przekroczeń.

Od września 2022 roku Polska wprowadziła zaostrzone ograniczenia wjazdu dla obywateli Rosji, w odpowiedzi na uzgodnienia premierów Polski, Estonii, Litwy i Łotwy. Nowe przepisy miały na celu ograniczenie możliwości podróżowania obywateli Federacji Rosyjskiej w celach gospodarczych, sportowych, turystycznych czy kulturalnych.

Jednak analiza danych z przejść granicznych w Grzechotkach i Bezledach wskazuje na wzrost liczby przekroczeń, co sugeruje, że sankcje mogą nie być w pełni skuteczne. W obliczu tych faktów sytuacja na granicy wymaga pilnej interwencji.

Niepokojące liczby przekroczeń granicy polsko-rosyjskiej (FOTO: Straż Graniczna)
Granica polsko-rosyjska. Niepokojące liczby przekroczeń (FOTO: Straż Graniczna)

Grzechotki – analiza danych

Dane z przejścia granicznego w Grzechotkach od stycznia 2023 do czerwca 2024 roku przedstawiają następujący obraz:

MiesiącWjazdy do PL ogółemWjazdy do PL przez obywateli Rosji
Styczeń 202317 9614 955
Luty 202312 0023 564
Marzec 202313 8664 059
Kwiecień 202320 5255 587
Maj 202318 3045 316
Czerwiec 202320 5425 547
Lipiec 202327 5037 134
Sierpień 202335 9449 470
Wrzesień 202324 2706 526
Październik 202325 2266 228
Listopad 202317 8704 990
Grudzień 202317 9884 971
Styczeń 202429 4948 425
Luty 202417 1735 199
Marzec 202417 7125 167
Kwiecień 202422 1805 198
Maj 202423 3166 273
Czerwiec 202422 5406 247
Dane pochodzą z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego

Sezonowość przekroczeń

Pomimo sankcji, wyraźnie widać sezonowość w liczbie przekroczeń granicy. Najwyższe liczby odnotowano w miesiącach letnich, szczególnie w lipcu i sierpniu 2023 roku, odpowiednio 27 503 i 35 944 przekroczeń, w tym 7 134 i 9 470 przez obywateli Rosji. Wzrost ten sugeruje, że znaczna liczba osób przekraczała granicę pomimo ograniczeń, co może być wynikiem uzasadnionych wyjątków lub obchodzenia przepisów.

Wyjątki od sankcji

Wprowadzone przepisy zawierały uzasadnione wyjątki, które pozwalały na wjazd w określonych przypadkach, takich jak podróże związane z rodziną, zdrowiem, studiami czy pracą. Istnieje możliwość, że znaczna liczba przekroczeń odbywała się na podstawie tych wyjątków, co tłumaczyłoby wysokie liczby w okresach szczytowych podróży.

Możliwość obchodzenia sankcji – Granica polsko-rosyjska

Kolejnym aspektem jest możliwość obchodzenia sankcji przez obywateli Rosji. Mogli oni korzystać z innych tras, takich jak uzyskanie wiz w innych krajach Schengen, co pozwalało im na wjazd do Polski.

Różnice w skuteczności i egzekwowaniu kontroli granicznych mogły również wpływać na liczby przekroczeń. Takim krajem są chociażby Węgry, które nie widzą w wydawaniu wiz obywatelom Rosji.

Niepokojące liczby przekroczeń granicy polsko-rosyjskiej (FOTO: Straż Graniczna)
Granica polsko-rosyjska. Niepokojące liczby przekroczeń (FOTO: Straż Graniczna)

Granica polsko-rosyjska. Bezledy – analiza danych

Można by powiedzieć, że taka sytuacja dotyczy tylko przejścia w Grzechotkach. Jednak dane z przejścia granicznego w Bezledach również pokazują wzrost liczby przekroczeń w 2024 roku w porównaniu do 2023 roku:

MiesiącWjazdy do PL ogółemWjazdy do PL przez obywateli Rosji
Styczeń 20231 897470
Luty 20231 112269
Marzec 20231 222273
Kwiecień 20231 594398
Maj 20231 319317
Czerwiec 20231 353314
Lipiec 20232 446608
Sierpień 20234 5271 142
Wrzesień 20231 831457
Październik 20231 886455
Listopad 20231 636368
Grudzień 20232 011442
Styczeń 20243 838910
Luty 20241 825439
Marzec 20243 565802
Kwiecień 20243 689891
Maj 20243 948835
Czerwiec 20244 1631 080
Dane pochodzą z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego

Rosnące liczby w 2024 Roku

Dane z przejścia granicznego w Bezledach pokazują znaczący wzrost liczby przekroczeń w 2024 roku. Na przykład, w czerwcu 2024 roku liczba przekroczeń wyniosła 4 163, w tym 1 080 przez obywateli Rosji, podczas gdy w czerwcu 2023 roku było to tylko 1 353 przekroczeń, w tym 314 przez obywateli Rosji. Wzrost ten sugeruje, że pomimo sankcji, liczba przekroczeń przez obywateli Rosji znacznie wzrosła.

Porównanie wjazdów i wyjazdów

Dane dotyczące wjazdów i wyjazdów na przejściach granicznych Bezledy i Grzechotki pokazują interesującą tendencję:

Przejście graniczneRokPrzyjazdWyjazdOgółemRosjanie
Bezledy202311 9289 94821 87610 615
Bezledy202420 57818 52639 1049 945
Grzechotki2023102 754110 024212 778153 037
Grzechotki2024132 415133 560265 97579 216
Dane pochodzą z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego

Różnice w wjazdach i wyjazdach

 1. Bezledy:
  • W 2023 roku liczba przyjazdów wyniosła 11 928, a wyjazdów 9 948, co daje różnicę 1 980 wjazdów więcej niż wyjazdów.
  • W 2024 roku liczba przyjazdów wzrosła do 20 578, a wyjazdów do 18 526, co daje różnicę 2 052 wjazdów więcej niż wyjazdów.
  • Oznacza to, że w 2023 roku o około 19.9% więcej osób wjeżdżało do Polski niż wyjeżdżało, a w 2024 roku różnica ta wyniosła około 11.1%.
 2. Grzechotki:
  • W 2023 roku liczba przyjazdów wyniosła 102 754, a wyjazdów 110 024, co daje różnicę 7 270 wyjazdów więcej niż wjazdów.
  • W 2024 roku liczba przyjazdów wzrosła do 132 415, a wyjazdów do 133 560, co daje różnicę 1 145 wyjazdów więcej niż wjazdów.
  • Oznacza to, że w 2023 roku o około 7.1% więcej osób wyjeżdżało do Obwodu Kaliningradzkiego niż wjeżdżało do Polski, a w 2024 roku różnica ta wyniosła około 0.86%.

Procentowe różnice

 • Bezledy:
  • 2023: 1 980 więcej wjazdów niż wyjazdów, co stanowi 16.6% wszystkich przekroczeń.
  • 2024: 2 052 więcej wjazdów niż wyjazdów, co stanowi 10.5% wszystkich przekroczeń.
 • Grzechotki:
  • 2023: 7 270 więcej wyjazdów niż wjazdów, co stanowi 3.4% wszystkich przekroczeń.
  • 2024: 1 145 więcej wyjazdów niż wjazdów, co stanowi 0.4% wszystkich przekroczeń.

Potrzeba skuteczniejszej kontroli i współpracy

Analiza danych z obu przejść granicznych sugeruje, że obecne sankcje i kontrole graniczne mogą nie być wystarczająco skuteczne w ograniczaniu liczby przekroczeń granicy przez obywateli Rosji. Istnieje potrzeba bardziej rygorystycznych kontroli oraz skuteczniejszej współpracy międzynarodowej, aby zapewnić, że ograniczenia są przestrzegane i że granice są chronione przed nieuzasadnionymi przekroczeniami.

Zwiększenie skuteczności sankcji

Należy przeanalizować i ewentualnie zrewidować obowiązujące wyjątki od sankcji, aby ograniczyć możliwość ich nadużywania. Może to obejmować bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące podróży rodzinnych, zdrowotnych, studenckich i zawodowych.

Zobacz też: Rosjanie planują rozbudowę lotniska w Obwodzie Królewieckim

Lepsza kontrola graniczna

Wzmocnienie kontroli granicznej, w tym lepsze wyposażenie służb granicznych oraz szkolenie funkcjonariuszy, może pomóc w skuteczniejszym egzekwowaniu przepisów. Technologia, taka jak systemy rozpoznawania twarzy i automatyczne systemy identyfikacji, może również zwiększyć skuteczność kontroli.

Współpraca międzynarodowa

Zacieśnienie współpracy z innymi krajami Unii Europejskiej w celu przyjęcia wspólnego stanowiska i skuteczniejszego egzekwowania sankcji wobec obywateli Rosji jest kluczowe. Wspólne działania mogą obejmować wymianę informacji, koordynację działań granicznych oraz wspólne operacje kontrolne.

Wnioski końcowe – Granica polsko-rosyjska. Niepokojące liczby przekroczeń

Pomimo wprowadzenia surowych sankcji, dane z przejść granicznych Grzechotki i Bezledy pokazują, że liczba przekroczeń granicy przez obywateli Rosji nie zmniejszyła się znacząco. Sezonowe wzrosty oraz możliwość obchodzenia sankcji wskazują na potrzebę pilnej interwencji i wzmocnienia kontroli granicznej. Skuteczniejsza kontrola i międzynarodowa współpraca są kluczowe, aby zapewnić bezpieczeństwo i porządek publiczny na granicach Polski.

Obecna sytuacja wymaga zdecydowanych działań, aby zminimalizować ryzyko dla bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, a także aby skutecznie egzekwować nałożone sankcje. Dodatkowo, analiza wjazdów i wyjazdów wskazuje na różnice procentowe, które mogą sugerować dodatkowe aspekty do rozważenia przy planowaniu polityki granicznej i sankcyjnej.

Czytaj też: Lotnisko w Królewcu odnotowuje wzrost ruchu pasażerskiego i bojowego

Maciej Naskręt

Dołącz do naszej społeczności!

Śledź nas na naszych mediach społecznościowych i bądź na bieżąco!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wydawca portalu wbijamszpile.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy publikowanych przez użytkowników. komentarze odzwierciedlają jedynie opinie ich autorów. Zachęcamy do korzystania z kultury słowa i przestrzegania zasad netykiety.