Ostatnia sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego (FOTO: Jacek Sowa/pomorskie.eu)

Ostatnia sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego

Mija najdłuższa w historii kadencja sejmiku województwa pomorskiego. W czasie jej trwania przyjęto 800 uchwał, w tym Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego do roku 2030 oraz tzw. uchwały antysmogowe. W poniedziałek, 22 kwietnia 2024 r., radni województwa ostatni raz w tej kadencji spotkali się na sali im. Lecha Bądkowskiego w Gdańsku.

Pierwsza sesja sejmiku nowej kadencji powinna odbyć się w terminie do 7 maja, a zostanie zwołana przez komisarza wyborczego.

Podczas ostatniej sesji VI kadencji głosowane były zmiany w budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Pomorskiego.

Radni przyjęli również uchwały określające szczegółowe zasady udzielania wsparcia dla uzdolnionych uczniów, służącego w szczególności wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Wprowadzenie nowych regulaminów przyznawania stypendiów związane jest ze zmianą perspektywy finansowania unijnego i przyjęciem programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

Ostatnia sesja Sejmiku Województwa. Podsumowanie

Aktualny skład sejmiku 30 kwietnia 2024 r. zakończy swoją nietypowo długą kadencję, która trwała od listopada 2018 r. W ciągu prawie sześciu lat radni województwa zbierali się 64 razy i przyjęli dokładnie 800 uchwał.

Zgodnie z przepisami sejmiku województwa pomorskiego tworzy 33 radnych. Przez nasz regionalny parlament przewinęło się jednak łącznie 37 osób. Niestety, w październiku 2023 r. zmarła radna Anna Gwiazda. Natomiast czwórka radnych odeszła w trakcie trwania kadencji, a w ich miejsca powołano nowych.

Najważniejsze działania sejmiku

Na sesji marszałek Mieczysław Struk wspomniał o kilku ważnych dla regionu działaniach kończącej się kadencji. Przede wszystkim w 2021 r. jednomyślnie przyjęta została Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego do roku 2030. Jest to dokumenty niezbędny dla naszego regionu z uwagi na przygotowania do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Ostatecznie bowiem z końcem 2022 r., po intensywnych negocjacjach, Komisja Europejska zatwierdziła program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

Warto też przypomnieć, że w 2020 r. sejmik przyjął tzw. uchwały antysmogowe, czyli programy ochrony powietrza dla aglomeracji trójmiejskiej i dla pozostałych terenów województwa pomorskiego. Dodatkowo radni występowali w obronie Grupy Lotos, czyli jednego z najważniejszych przedsiębiorstw w regionie. Pomimo protestów Lotos został podzielony, część majątku wchłonął koncern Orlen, natomiast gdańską rafinerię sprzedano kontrahentowi zagranicznemu.

Na funkcjonowanie samorządu regionalnego w mijającej kadencji wpływ miały również kryzysy, które wstrząsnęły Polską i światem, w tym pandemia Covid-19 oraz wojna w Ukrainie. W tych trudnych momentach ciężar radzenia sobie z wyzwaniami w dużej mierze spadał m.in. na nasz samorząd.

– Kończąc najdłuższą w historii samorządu województwa pomorskiego kadencję, dziękuję radnym, zarówno koalicji, która przez te lata wspierała zarząd województwa, jak i opozycji. Wszystkim, z którymi miałem możliwość współpracy dla dobra naszego regionu – zakończył marszałek Struk.

Pożegnania z pracą w sejmiku

Ostatnia sesja to też czas pożegnań z radnymi, którzy kończą swoją pracę w sejmiku. Wśród nich są m.in. wieloletni wiceprzewodniczący sejmiku Grzegorz Grzelak oraz szef klubu radnych PiS Jerzy Barzowski. Jakie są ich plany na przyszłość?

– Wielkim wyzwaniem kolejnej kadencji powinien być trzeci etap reform samorządowych – zaznacza Grzegorz Grzelak. – Odchodząc mam przesłanie w stosunku do radnych, których mandat został odnowiony w ramach ostatnich wyborów. W sejmiku województwa pomorskiego muszą spojrzeć w stronę nowego modelu samorządności terytorialnej. Powinna to być dyskusja na temat systemu kompetencyjnego i finansowego samorządów, nakierowana na rzecz poszerzenie ich sfery wolności. Mam nadzieję, że ze swoim doświadczeniem będę mógł jeszcze wspierać działalność przyszłego sejmiku województwa.

Jerzy Barzowski, podobnie jak Grzegorz Grzelak, wyraził chęć takiej pomocy, a także zwrócił uwagę na ważną rocznicę:

– W przyszłym roku mamy 35-lecie samorządu gminnego. To doskonały moment, by zorganizować konferencję na szczeblu wojewódzkim. Przydałaby się rozmowy, aby pokazać problemy, które w samorządach lokalnych są do rozwiązania.

Czytaj też: Paulina Filipowicz wygrała wybory na dystans z USA. Nie odebrała zaświadczenia

pomorskie.eu/mn