Wizualizacja: GZDiZ

Pomnik Brunona Zwarry w Gdańsku. Zaprezentowano koncepcje

Wiadomo jak będzie wglądać pomnik Brunona Zwarry. Powstała jego koncepcja. Z 11 nadesłanych prac jury wyłoniło zwycięską rzeźbę, dwóm przyznało ex aequo II nagrodę. Jedna z prac otrzymała wyróżnienie. Decydujące były walory artystyczno-rzeźbiarskie.

Warsztat artystyczny i prawda o pisarzu

Komisja Konkursowa, pod przewodnictwem dr hab. Macieja Aleksandrowicza, prof. ASP w Warszawie, Dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej, w której skład wchodzili przedstawiciele Stowarzyszenia „Ławeczka Brunona Zwarry”, Rady Miasta Gdańska, Akademii Sztuk Pięknych z Krakowa i Gdańska, Politechniki Gdańskiej oraz Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, poddała pod dyskusję 11 zgłoszonych projektów. Oceniano elementy charakterystyczne dla samej postaci, ale także technikę wykonania i wartość artystyczną. Istotna była staranność rzeźbiarska, zaproponowane do realizacji materiały, czy zagospodarowanie przestrzeni wokół pomnika.

W obradach komisji uczestniczyła córka Brunona Zwarry – Maria Dryżał, która przybliżyła wszystkim mało znane cechy i historie z życia Ojca. Opowiadała o skromnym, ale szczęśliwym życiu rodzinnym na Biskupiej Górce w czasach wojennych i po wojnie. O tym, w jaki sposób pisał swoje książki na maszynie do pisania, szukając również materiałów historycznych w gdańskich archiwach. Bez wapienia to doświadczenie pomogło jury wybrać rzeźbę najbardziej oddającą wyjątkową postać gdańskiego dokumentalisty.

Po merytorycznej i wyczerpującej debacie, wybrano cztery najlepsze projekty. Komisja jednogłośnie postanowiła wyłonić zwycięzcę oraz przyznać ex aequo dwie drugie nagrody. Jedna z prac otrzymała też wyróżnienie.

Wizualizacja: GZDiZ
Pomnik Brunona Zwarry. Wizualizacja: GZDiZ

Ponad wszystko człowiek

Zwycięski projekt przedstawia postać swobodnie stojącego Brunona Zwarry o luźnej, nieco nonszalanckiej postawie, nawiązującej do osobowości dawnego portowego „bówki”. Opiera się on o słupek będący częścią barierki okalającej stojącą obok ławeczkę. Przez ramię ma przewieszoną kurtkę, na głowie charakterystyczny kaszkiet, a w ręku trzyma gazetę. Za jego plecami znajduje się duże istniejące drzewo oraz miejsce, w którym mieszkał – ul. Biskupia 33. W projekcie tym zachowano proporcje ciała i rzeczywisty wygląd pisarza, swoiste rysy twarzy. Jego zamyślony wzrok skierowany jest na tętniące życiem centrum Gdańska, opisywane w książkach. Autorem zwycięskiego projektu jest Wiesław Kwak – rzeźbiarz, malarz i rysownik pochodzący z Suchej Beskidzkiej, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

II miejsce ex aequo przyznano pracom dr Jarosława Boguckiego – rzeźbiarza z Poznania oraz Studio Maciej Jagodziński z Torunia.

Wyróżnienie za szczególne zagospodarowanie przestrzeni wokół pomnika otrzymał projekt Marzeny Gawrysiak – rzeźbiarki, gdańszczanki pochodzącej z Przemyśla oraz Pavko Krajka – architekta wnętrz, grafika, gdańszczanina czeskiego pochodzenia.

Zwycięzca otrzymał 30 tys. zł., zdobywcy drugiego miejsca po 15 tys. zł.

Wizualizacja: GZDiZ
Wizualizacja: GZDiZ

Kilka słów z biografii

Brunon Zwarra – gdańszczanin, pisarz, dokumentalista i publicysta, autor wspaniałych książek opisujących historię Gdańska, również o charakterze autobiograficznym. Żył w latach 1919-2018, zatem okrucieństw II Wojny Światowej i okresu międzywojennego doświadczył osobiście. Działacz wielu organizacji na obszarze Wolnego Miasta Gdańska, za którą to działalność więziony był w niemieckich obozach koncentracyjnych w Nowym Porcie, Stutthofie i Sachsenhausen. W młodości, przed rokiem 1945, zamieszkiwał Biskupią Górkę i dlatego właśnie tam powstanie Jego pomnik.

Konkurs na projekt pomnika GZDiZ przeprowadził przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Ławeczka Brunona Zwarry”.

Czym jest Biskupia Górka?

Biskupia Górka to nazwa osiedla w Gdańsku, położonego w dzielnicy Chełm. Osiedle to znajduje się na wzgórzu o tej samej nazwie, które jest jednym z najwyższych punktów w Gdańsku, osiągającym około 100 metrów n.p.m.

Biskupia Górka w Gdańsku to obszar z wieloma zabytkowymi kamienicami i kościołami, m.in. Kościół św. Katarzyny i Kościół św. Trójcy. Na osiedlu znajduje się również Park Oliwski, który jest jednym z największych parków w Gdańsku i atrakcyjnym miejscem do spacerów i wypoczynku.