Grzegorz Mehring/

Sondaż. Polacy doceniają lokalną władzę

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez IBRiS na zlecenie dziennika „Rzeczpospolita”, aż 56 proc. respondentów uznało samorządy za największy sukces polskiej transformacji po 1989 roku.

Tylko 21 proc. ankietowanych nie zgadza się z tą opinią, a 14,4 proc. nie ma na ten temat zdania. Wyniki te świadczą o silnym przywiązaniu Polaków do idei decentralizacji władzy, która jest widoczna w codziennym zarządzaniu lokalnym.

Profesor Antoni Dudek, politolog i historyk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w rozmowie z „Rzeczpospolitą” podkreśla, że „tak wysokie poparcie oznacza, że Polacy cenią samorządy, choć szkoda, że frekwencja w wyborach samorządowych nie była równie wysoka jak w parlamentarnych”.

Jego zdaniem, chociaż samorządy są pozytywnie oceniane, to jednak brak odpowiedniej mobilizacji wyborczej może świadczyć o pewnym dystansie lub niedocenieniu ich wpływu na lokalną rzeczywistość.

Dodatkowo, profesor Dudek zwraca uwagę na fakt, że opozycyjna pozycja partii Prawo i Sprawiedliwość (PiS) może być postrzegana jako wynik preferencji społeczeństwa dla rozproszonej władzy zamiast centralizacji. To odzwierciedla głębszą zmianę w mentalności politycznej, gdzie Polacy coraz bardziej cenią sobie autonomię lokalną i wpływ na decyzje wpływające na ich bezpośrednie środowisko życiowe.

Zobacz również: Droga rowerowa czy parking dla TIR-ów? Problem ulicy Sucharskiego w Gdańsku

Sondaż „Rz”. Jakie płyną z niego wnioski?

  1. Cenienie samorządności: Pozytywna ocena samorządów przez większość respondentów podkreśla, że transformacja ustrojowa w Polsce osiągnęła znaczący sukces w demokratyzacji władzy. Jest to odbierane jako jeden z głównych atutów postkomunistycznej Polski.
  2. Problem frekwencji: Niska frekwencja wyborcza w wyborach samorządowych, mimo wysokiej oceny ich efektywności, wskazuje na konieczność prowadzenia dalszych działań edukacyjnych i mobilizacyjnych, aby zwiększyć świadomość znaczenia samorządu lokalnego w życiu codziennym obywateli.
  3. Preferencje polityczne: Sposób, w jaki Polacy postrzegają rozmieszczenie władzy, może mieć bezpośredni wpływ na scenę polityczną kraju, co widoczne jest w pozycji PiS. Ta tendencja może być interpretowana jako sygnał dla partii politycznych, że centralizacja władzy jest mniej pożądana.

Czytaj też: Polacy popierają wypłatę odszkodowania za śmierć Polaka w Strefie Gazy

mn