Energa cofnęła wniosek o wycofanie akcji z GPW (FOTO: Energa)

Energa cofnęła wniosek o wycofanie akcji z GPW

Energa, jedna z wiodących polskich spółek energetycznych, podjęła decyzję o wystąpieniu do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z wnioskiem o cofnięcie wcześniej złożonego wniosku o wycofanie swoich akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW). Dodatkowo spółka poprosiła o umorzenie postępowania dotyczącego zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym.

Kluczowym momentem w tej sprawie była decyzja Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 21 marca 2024 roku, która oddaliła apelację Energi. Spółka zaskarżyła wcześniejszy wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z listopada 2022 roku, który uchylił uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ) Energi z 29 października 2020 roku. Uchwała ta dotyczyła wycofania z obrotu ponad 269 milionów akcji koncernu. Sprawę do sądu wnieśli akcjonariusze mniejszościowi, sprzeciwiając się decyzji o wycofaniu akcji.

Decyzja o wycofaniu akcji z obrotu na GPW została podjęta w 2020 roku, kiedy to NWZ Energi uznało, że taki krok będzie korzystny dla spółki. Jednakże akcjonariusze mniejszościowi wyrazili swoje niezadowolenie, argumentując, że wycofanie akcji z giełdy może negatywnie wpłynąć na ich inwestycje oraz ograniczyć transparentność działania spółki.

Argumenty akcjonariuszy mniejszościowych. Energa wraca

Akcjonariusze mniejszościowi, którzy wytoczyli proces koncernowi, podkreślali, że wycofanie akcji z obrotu na GPW zagraża ich interesom. Twierdzili, że taki ruch może obniżyć wartość ich inwestycji i ograniczyć ich możliwości handlowe. Ponadto, argumentowali, że transparentność i dostęp do informacji o działaniach spółki są kluczowe dla podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych.

Decyzja Energi o cofnięciu wniosku o wycofanie akcji z GPW została przyjęta z zadowoleniem przez akcjonariuszy mniejszościowych. Eksperci rynkowi zwracają uwagę, że utrzymanie akcji w obrocie na GPW może zwiększyć zaufanie inwestorów do spółki oraz podtrzymać jej reputację jako transparentnej i odpowiedzialnej korporacji.

Przyszłość Energi na GPW

Cofnięcie wniosku przez Energę i umorzenie postępowania przez KNF oznacza, że spółka pozostanie notowana na GPW, co może mieć długofalowe konsekwencje dla jej strategii rynkowej i relacji z inwestorami.

Czytaj też: Sąd Apelacyjny w Gdańsku utrzymuje decyzję w sprawie Energi

mn

Dołącz do naszej społeczności!

Śledź nas na naszych mediach społecznościowych i bądź na bieżąco!