Rozbudowa ulicy Spacerowej w Gdańsku musi poczekać (FOTO: DRMG)

Projekt rozbudowy ulicy Spacerowej w Gdańsku gotowy za dwa lata

Podziel się ze znajomymi:

Rozbudowa ulicy Spacerowej w Gdańsku nabiera tempa. Artur Lemański, szef Wydziału Projektów Inwestycyjnych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, podzielił się najnowszymi informacjami na temat tego ambitnego projektu, który ma na celu nie tylko modernizację samej ulicy, ale również znaczącą poprawę dostępności i bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników drogi, w tym rowerzystów.

Według Lemańskiego, aktualnie trwają prace nad koncepcją przebudowy ulicy Spacerowej, która uwzględnia kilka wariantów buspasów z dodatkowymi ścieżkami rowerowymi. Rozważany jest również bardziej innowacyjny wariant, zakładający wprowadzenie buspasów po obu stronach ulicy. Aby zapewnić najwyższą jakość i funkcjonalność przyszłej infrastruktury, wszelkie plany poprzedzone zostały szczegółowymi badaniami natężeń ruchu oraz analizą czynników środowiskowych, ekonomicznych, terenowych i społecznych.

Wybór optymalnego wariantu przebudowy nie jest procesem prostym. Wymaga on nie tylko dogłębnej analizy zgromadzonych danych, ale także szerokiej konsultacji społecznej. Lemański podkreśla, że projekt ten był przedmiotem dyskusji na wielu spotkaniach z Radnymi Dzielnic Osowa i Oliwa, co świadczy o otwartości urzędu na głos mieszkańców i dążeniu do wspólnego wypracowania najlepszego rozwiązania.

Oczekuje się, że odbiór opracowanej koncepcji nastąpi w II kwartale 2024 roku. Po tym etapie zostanie podjęta decyzja o zleceniu Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska zadania na przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej.

Zobacz też: Nowe trybuny widokowe nad brzegiem Motławy w Gdańsku

1,5 roku na przygotowanie dokumentacji

Przygotowanie tej dokumentacji zajmie około 1,5 roku i będzie wymagało przeprowadzenia szeregu procedur, w tym uzyskanie ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej), dokonanie podziałów nieruchomości, przeprowadzenie koniecznej wycinki drzew na terenach leśnych (spotka się to z powszechną krytyką) oraz uzyskanie szeregu uzgodnień, między innymi z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych oraz Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym.

Długi termin realizacji dokumentacji jest uzasadniony kompleksowością inwestycji i koniecznością spełnienia wszystkich wymaganych prawem formalności. Jednakże, jak zapewnia Lemański, każdy z tych kroków jest niezbędny, aby zapewnić, że finalny projekt będzie nie tylko funkcjonalny i bezpieczny dla wszystkich użytkowników, ale również zharmonizowany z otaczającym środowiskiem naturalnym, co jest kluczowe w kontekście unikalnej lokalizacji ulicy Spacerowej w Gdańsku.

Rozbudowa i modernizacja ulicy Spacerowej to projekt o dużym znaczeniu dla miasta Gdańska, który wpisuje się w szerszą strategię rozwijania zrównoważonej mobilności i poprawy jakości życia mieszkańców.

Inna wizja rozbudowy ul. Spacerowej. Tunel pod Pachołkiem

Przypomnijmy, że Nowa Spacerowa to trasa, która ma łączyć obwodnicę w Osowej z Oliwą. Pierwotnie – w okresie rządów Pawła Adamowicza w Gdańsku trasa miała zostać rozbudowana do dwóch jezdni po dwa pasy ruchu. Miała wyglądać jak ul. Słowackiego w odcinku leśnym. Co więcej, miała też pobiec tunelem pod Pachołkiem.

Jednak brak środków finansowych, brak dofinansowania sprawił, że projekt właśnie okrojono do rozbudowy istniejącego przebiegu drogi i to z buspasami.

Jednak nie wprowadzenie buspasów jest zmorą, a przebudowa ul. Spacerowej. To będzie dla tysięcy kierowców dramat.

Czytaj też: Trytki na straży historii w Gdańsku. Ratują Nowy Ratusz

Rozbudowa ulicy Spacerowej miała utworzyć dużą ramę komunikacyjną. Tak się nie stanie (FOTO: BPBK)
Rozbudowa ulicy Spacerowej miała utworzyć dużą ramę komunikacyjną. Tak się nie stanie (FOTO: BPBK)

Cztery założenia

Niemniej efektem planowanych zmian ma być przekształcenie tej ulicy poprzez utworzenie buspasa oraz drogi rowerowej na odcinku od ul. Opackiej do Węzła Wysoka (o długości około 5,8 km), co zapewni bezpieczną i sprawniejszą komunikację oraz spełni potrzeby mieszkańców. Koncepcja będzie zawierała cztery warianty i ma uwzględniać etapowanie inwestycji. 

  • Pierwszy wariant zakłada przekrój 1×3, w tym środkowy pas ruchu będzie buspasem o zmiennym kierunku ruchu w zależności od natężenia ruchu o danej porze dnia.
  • Drugi wariant wprowadzi przekrój 1×3, a zewnętrzny pas ruchu w zależności od natężenia ruchu o danej porze dnia/ nocy będzie buspasem.
  • Natomiast trzeci wariant będzie dotyczył wprowadzenia buspasów w obu kierunkach.
  • Ostatni wariant nie uwzględnia budowy wydzielonej drogi rowerowej. Rowerzyści mieliby poruszać się po buspasie. Trasa rowerowa wskazana w wariantach I i II ma być z kolei wydzieloną drogą rowerową lub pasami rowerowymi.

mn

Jakie jest Twoje wrażenie?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Komentarze:

  1. to już kolejne pokolenie urzędników będzie projektować projekt nowej spacerowej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wydawca portalu wbijamszpile.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy publikowanych przez użytkowników. komentarze odzwierciedlają jedynie opinie ich autorów. zachęcamy do korzystania z kultury słowa i przestrzegania zasad netykiety.