W Gdyni wzrosną ceny wody i ścieków (FOTO: canva.com)

W Gdyni wzrosną ceny wody i ścieków

Od 19 lipca 2024 roku ceny wody i ścieków w Gdyni wzrosną o 5,9 proc. lub 5,1 proc. Będzie to 5,35 zł/m3 netto (woda) i 6,97 zł/m3 netto (ścieki). To konsekwencja przyjętej już w ubiegłym roku trzyletniej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie obsługiwanych przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. miast Gdyni, Rumi, Redy, Wejherowa, gminy wiejskiej Wejherowo oraz części gminy Kosakowo.

W 2023 roku w związku z kończącym się trzyletnim okresem obowiązywania taryfy Pewik Gdynia musiał złożyć wniosek o zatwierdzenie nowej taryfy.

– Podwyżki te wynikają z inflacji oraz wzrostu cen energii, paliw, materiałów eksploatacyjnych i usług remontowych, przekładających się na koszty prowadzonej działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Jesteśmy świadomi, że wzrost opłat za wodę i ścieki jest dla mieszkańców dodatkowym obciążeniem w obecnych trudnych czasach. Choć przy średnim miesięcznym zużyciu wody 3 m3/osobę łączny rachunek za wodę i ścieki w 4-osobowym gospodarstwie domowym, licząc z podatkiem VAT 8%, wzrośnie o 8,30 zł

– wyjaśnia Walery Tankiewicz, prezes przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

W Gdyni wzrosną ceny wody i ścieków. Skąd takie stawki?

W wyniku kryzysu gospodarczego związanego z pandemią COVID i wojną na Ukrainie w trzyletnim okresie taryfowym 2020 – 2023 (w stosunku do założeń przyjętych do wniosku taryfowego składanego w marcu 2020 roku i cen obowiązujących w latach 2020 – 2023) dramatycznie wzrosły następujące pozycje kosztowe:

  • Paliwa (ON) – średnioroczna zakładana cena zakupu w trzecim okresie taryfowym 4,43 zł/ średnioroczna cena rzeczywista 7,19 zł (wg. www.bankier.pl) / wzrost 73,25% w stosunku do ceny bazowej przy zakładanym wzroście na poziomie 6,7%,
  • Energia – zakładana cena zakupu w trzecim okresie taryfowym 315,18 zł/MWh cena rzeczywista 491,9 zł/MWh wzrost o 151,8% w stosunku do ceny bazowej przy zakładanym wzroście na poziomie 61,3%
  • Inflacja – zakładana w trzecim okresie taryfowym 2,5%/ rzeczywista 14,4%

 – W efekcie tych wzrostów i zmian warunków rynkowych niezależnych od Spółki w latach 2021 i 2022 PEWIK prowadził działalność ze stratą na sprzedaży (odpowiednio -1,1 i -3,2 mln), ograniczając do minimum zarówno działania eksploatacyjne jak i zakres realizowanych inwestycji – wylicza Walery Tankiewicz.

– Zatwierdzona w lipcu 2023 roku przez RZGW Wody Polskie taryfa na lata 2023 – 2026 zawiera wzrost cen odpowiadający wzrostowi tych kosztów i pozwalający na powrót do normalnego prowadzenia działalności eksploatacyjnej i modernizacyjnej na poziomie niezbędnym do zapewnienia ciągłości świadczonych usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru i oczyszczania ścieków.

Zapewnienie nieprzerwanej dostawy czystej wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków jest jednak sprawą bezpieczeństwa zdrowotnego i sanitarnego 400 tysięcy mieszkańców obsługiwanych przez nasze przedsiębiorstwo. Eksploatacja ponad dwóch tysięcy kilometrów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz setek obiektów, urządzeń i instalacji technologicznych, wymaga codziennie użycia dużych ilości energii, różnorodnych materiałów i ciągłej, siedem dni w tygodniu, pracy wielu wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników. Nie da się tego odpowiedzialnie zapewnić bez odpowiedniego finansowania.

Ustawowa regulacja taryf – ceny wody i ścieków

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 (z późniejszymi zmianami) w rozdziale 4 szczegółowo określa jakie rodzaje kosztów mogą być ujęte w kalkulacji cen wody i ścieków oraz tryb zatwierdzania taryf przedsiębiorstw wodociągowych. Zgodnie z przepisami tej ustawy taryfy zatwierdzane są na okresy trzyletnie i mogą zawierać wyłącznie koszty wprost związane z działalności w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków.

Organem regulacyjnym, weryfikującym poprawność sporządzenia wniosku i kalkulacji stawek taryfowych oraz zasadność poszczególnych pozycji kosztowych, jest organ administracji państwowej – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Dołącz do naszej społeczności!

Śledź nas na naszych mediach społecznościowych i bądź na bieżąco!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wydawca portalu wbijamszpile.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy publikowanych przez użytkowników. komentarze odzwierciedlają jedynie opinie ich autorów. Zachęcamy do korzystania z kultury słowa i przestrzegania zasad netykiety.