"100 konkretów na 100 dni Koalicji Obywatelskiej". Sprawdzam! (FOTO: KPRM)

„100 konkretów na 100 dni Koalicji Obywatelskiej”. Sprawdzam!

Podziel się ze znajomymi:

13 grudnia 2023 rządy w kraju objęła Koalicja Obywatelska. W ciągu 100 dni rządów mieli wprowadzić 100 konkretów. 22 marca przypada właśnie setny dzień rządów. Postanowiłem sprawdzić co się udało zrealizować dotąd Koalicji Obywatelskiej.

Kampania „100 konkretów na 100 dni Koalicji Obywatelskiej” była jednym z kluczowych elementów strategii przedwyborczej Koalicji Obywatelskiej (KO) w Polsce przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Ta inicjatywa miała na celu przedstawienie wyborcom jasnego i szczegółowego planu działań, które KO zamierzała podjąć w pierwszych 100 dniach swojego ewentualnego rządzenia. Była to próba zwrócenia uwagi na konkrety polityczne i rozwiązania problemów, które miały dotykać szerokiego spektrum społeczeństwa, od gospodarki po edukację i opiekę zdrowotną.

Strategia ta miała na celu nie tylko przyciągnięcie uwagi wyborców poszukujących konkretnych i realizowalnych obietnic wyborczych, ale także pokazanie, że KO jest gotowa do podjęcia szybkich i skutecznych działań, w przeciwieństwie do obietnic bez pokrycia lub ogólnikowych deklaracji. Plan „100 konkretów” obejmował różne obszary, w których KO deklarowała wprowadzenie zmian.

86 punktów ze 100 konkretów wciąż do zrealizowania. Dlaczego?

Wiadomo już, że nie wszystko się udało. Można nawet powiedzieć, że zdecydowana większość się nie udała. 86 punktów ze „100 konkretów na 100 dni Koalicji Obywatelskiej” zostało w ogóle nie podjętych. Dlaczego?

Prowadzący „Sygnały dnia” w radiowej Jedynce przytoczył szacunki jednego z „liczników” zrealizowanych obietnic – osiem konkretów zrealizowanych, cztery nie w pełni zrealizowane, 85 nierozstrzygniętych i jeden niezrealizowany.

– Gdybyśmy mieli rząd jednorodny, gdyby KO zdobyła 231 mandatów, a najlepiej taką liczbę, która pozwalałaby na odrzucanie weta prezydenta, mielibyśmy okazję do bycia precyzyjnie rozliczeni za te 100 mandatów – ocenił poseł KO Mariusz Witczak. Polityk mówił, że prezydent blokuje też część prac, a na początku rządów obecnej większości zawetował ustawę okołobudżetową.

– Jesteśmy zdeterminowani, potrzebujemy więcej czasu, potrzebujemy nowego prezydenta, żeby nie być blokowani, a do tego zawsze będziemy musieli szukać kompromisów w ramach koalicji – stwierdził.

Czytaj też: Trzecia Droga poparła KO w Gdańsku. Polityk od Hołowni: „to jest nadużycie”

Jednego „konkretu” nie zrealizowano wcale

Mimo zadeklarowanego celu przeprowadzenia nowego naboru w transparentnych konkursach, gdzie decydować miały kompetencje, a nie znajomości rodzinne czy partyjne, w praktyce nie wszystkie nominacje odzwierciedlają te zasady.

Członkinią Rady Nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych została Magdalena Roguska należąca do Platformy Obywatelskiej i pełniąca funkcję skarbniczki warszawskiego oddziału partii. Od niedawna jest również szefową gabinetu politycznego ministra Marcina Kierwińskiego.

Co się udało częściowo?

1. Reforma mediów publicznych

Choć zainicjowano działania mające na celu ograniczenie finansowania mediów publicznych, przekierowując środki na leczenie nowotworów u dzieci, cel dotyczący depolityzacji i uspołecznienia mediów publicznych nie został osiągnięty w pełni. Nie zlikwidowano Rady Mediów Narodowych, co pokazuje trudności w realizacji pełnej reformy mediów publicznych.

2. Podwyżki dla nauczycieli

Zrealizowano obietnicę podniesienia wynagrodzeń nauczycieli, co jest istotnym krokiem w kierunku poprawy sytuacji finansowej osób pracujących w edukacji. Jednak brak postępów w kwestii automatycznej rewaloryzacji i autonomii zawodowej nauczycieli wskazuje na to, że pełna realizacja zobowiązań wobec tego zawodu pozostaje zadaniem do wykonania.

3. Odpowiedzialność za naruszenia prawa

W kontekście ścigania osób odpowiedzialnych za różne afery i naruszenia prawa, podjęto kroki prawne wobec niektórych wskazanych osób. Jest to sygnał, że niektóre z zapowiedzi dotyczących pociągnięcia do odpowiedzialności osób publicznych znalazły odzwierciedlenie w działaniach prawnych, choć nie wszystkie zapowiedzi zostały zrealizowane w pełni.

4. Rozliczenie łamania Konstytucji i praworządności

Inicjatywa postawienia przed Trybunałem Stanu wybranych osób za naruszenie praworządności została zrealizowana tylko częściowo – padły zapowiedzi wobec szefa NBP, Adama Glapińskiego, co pokazuje ograniczenia w procesie rozliczania działalności niezgodnej z Konstytucją i prawem. To podkreśla wyzwania w pełnej realizacji zobowiązań dotyczących ochrony państwa prawnego.

5. „Zamrożenie” cen gazu

Ustawa dotycząca „zamrożenia” cen gazu na pierwszą połowę 2024 roku została przyjęta i podpisana, co jest krokiem w kierunku stabilizacji kosztów życia dla gospodarstw domowych i odbiorców wrażliwych. Jednak ograniczenie tego środka do tylko pierwszej połowy roku może wskazywać na potrzebę dalszych działań w celu zapewnienia długoterminowej stabilności cen energii.

Zobacz też: Boom na polskich lotniskach. Polacy kochają latać

Co się udało zrobić KO?

1. Finansowanie procedury in vitro

Uchwalenie ustawy o stałym finansowaniu procedury in vitro z budżetu państwa to krok naprzód w kierunku wspierania rodzin borykających się z problemami z płodnością. Przeznaczenie co najmniej 500 mln zł na ten cel pokazuje zobowiązanie do zapewnienia dostępu do nowoczesnych metod leczenia niepłodności.

2. Obniżenie VAT dla sektora „beauty”

Zmiana podatkowa w sektorze usług kosmetycznych i pielęgnacyjnych przez obniżenie stawki VAT do 8% jest odpowiedzią na postulaty branży i ma na celu obniżenie kosztów usług dla konsumentów, a także wsparcie dla przedsiębiorców z tego sektora.

3. Zmiana na stanowisku Rzecznika Praw Dziecka

Powierzenie funkcji Rzecznika Praw Dziecka Monice Hornie-Cieślak, uznanej za osobę, która stawia dobro dzieci na pierwszym miejscu, podkreśla znaczenie ochrony praw najmłodszych w polityce państwa.

4. Powołanie Ministerstwa Przemysłu

Utworzenie Ministerstwa Przemysłu, z siedzibą na Śląsku, jest wyraźnym sygnałem skoncentrowania uwagi na potrzebach i rozwoju sektora przemysłowego w Polsce, co ma strategiczne znaczenie dla gospodarki kraju.

5. Walka z korupcją w MSZ

Podjęcie działań prawnych wobec osób odpowiedzialnych za korupcję w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w szczególności w kontekście afery wizowej, pokazuje determinację w eliminowaniu nieprawidłowości i zabezpieczaniu interesów państwa.

6. Finansowanie Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Zabezpieczenie w budżecie środków na funkcjonowanie Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 to ważny krok w kierunku zapewnienia wsparcia psychologicznego i doradczego dla młodych ludzi w potrzebie.

7. Wzmocnienie pozycji Polski w UE

Uzyskanie funduszy unijnych i powrót do grupy decyzyjnej w instytucjach Unii Europejskiej to osiągnięcie, które ma kluczowe znaczenie dla interesów Polski na arenie międzynarodowej, zwłaszcza w kontekście negocjacji i realizacji programów finansowych UE.

8. Ochrona przyrody

Wstrzymanie lub ograniczenie wycinki w najcenniejszych przyrodniczo obszarach lasów stanowi istotny krok w kierunku ochrony różnorodności biologicznej i zasobów naturalnych Polski.

9. Dostęp do „antykoncepcji awaryjnej”

Ułatwienie dostępu do antykoncepcji awaryjnej bez recepty to ważna zmiana, mająca na celu zwiększenie autonomii kobiet w decydowaniu o własnym zdrowiu reprodukcyjnym i życiu seksualnym.

mn

Jakie jest Twoje wrażenie?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0