36 tys. zł wsparcia dla pracujących rodziców od 1 października (FOTO: canva.com)

36 tys. zł wsparcia dla pracujących rodziców od 1 października

Już wkrótce wielu polskich rodziców będzie mogło skorzystać z nowych świadczeń, które mają na celu wspieranie rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka. Nowa ustawa, przygotowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, została podpisana przez Prezydenta RP i wejdzie w życie od 1 października 2024 roku. Wnioski o nowe świadczenia będzie można składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

To świadczenie jest kierowane do aktywnych zawodowo rodziców dziecka w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Definicja aktywności zawodowej, której poziom lub rodzaj będzie uprawniał do otrzymywania tego świadczenia, jest określona w ustawie.

Rodzice spełniający te warunki będą otrzymywać 1500 zł miesięcznie przez okres 24 miesięcy. W przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, wysokość świadczenia wzrośnie do 1900 zł miesięcznie.

Świadczenie „Aktywnie w Żłobku” dla pracujących rodziców

Świadczenie „Aktywnie w Żłobku” zastępuje obecnie funkcjonujące dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, które wynosiło do 400 zł miesięcznie. To kolejny element wsparcia dla pracujących rodziców.

Nowe świadczenie będzie przysługiwać w wysokości do 1500 zł miesięcznie na dziecko lub do 1900 zł na dziecko niepełnosprawne, jednak nie więcej niż wysokość opłaty, jaką rodzic ponosi za pobyt dziecka w instytucji opieki. Świadczenie to nie będzie wypłacane bezpośrednio rodzicom, ale trafi do żłobka, klubu dziecięcego lub opiekuna dziennego, którzy obniżą opłatę za pobyt dziecka.

Świadczenie „Aktywnie w Domu”

Świadczenie „Aktywnie w Domu” zastępuje dotychczasowy rodzinny kapitał opiekuńczy, który nie przysługiwał na pierwsze dziecko. Nowe świadczenie będzie przysługiwać na każde dziecko w wieku od 12 do 35 miesiąca życia w wysokości 500 zł miesięcznie przez 24 miesiące.

Jest to wsparcie dla rodziców, którzy nie zdecydują się na korzystanie ze świadczeń „Aktywni Rodzice w Pracy” lub „Aktywnie w Żłobku”, ponieważ pozostaną nieaktywni zawodowo lub ich dziecko nie uczęszcza do instytucji opieki.

Wybór formy świadczenia i zmiany w trakcie programu

Rodzice będą mieli możliwość wyboru formy świadczenia oraz jej wielokrotnej zmiany w trakcie trwania programu. Ważne jest jednak, że na to samo dziecko za dany miesiąc może być wypłacone tylko jedno świadczenie.

Czytaj też: Gwałtowny deszcz nad gdańskim portem uniósł pył węglowy [NAGRANIE]

mn

Dołącz do naszej społeczności!

Śledź nas na naszych mediach społecznościowych i bądź na bieżąco!