Będą podwyżki dla pracowników samorządowych. Podano kwoty (FOTO: Dominik Paszliński/gdansk.pl)

Będą podwyżki dla pracowników samorządowych. Podano kwoty

Nadchodzące miesiące przyniosą istotne zmiany w wynagrodzeniach pracowników samorządowych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło projekt rozporządzenia, który ma na celu znaczne podwyższenie minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w jednostkach samorządowych.

Projekt rozporządzenia, który został opublikowany przez Rządowe Centrum Legislacji, zakłada wzrost stawek minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych kategoriach zaszeregowania. Oto główne zmiany:

  • I do XV kategoria zaszeregowania: wzrost o 700 zł.
  • XVI do XVIII kategoria zaszeregowania: wzrost o 800 zł.
  • XIX kategoria zaszeregowania: wzrost o 900 zł.
  • XX kategoria zaszeregowania: wzrost o 1000 zł.

Nowe stawki mają zacząć obowiązywać od 1 lipca.

W ocenie skutków regulacji podkreślono, że obecne stawki wynagrodzeń nie są konkurencyjne na rynku pracy, co utrudnia zatrudnianie wykwalifikowanych pracowników w jednostkach samorządowych. Podwyższenie minimalnych wynagrodzeń ma na celu zwiększenie atrakcyjności tych stanowisk.

Postulaty dotyczące podwyżek wynagrodzeń były zgłaszane przez stronę samorządową, reprezentowaną w zespołach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. To pokazuje, że potrzeba zmian była szeroko rozpoznana i wspierana przez różne grupy interesariuszy.

Czytaj też: Likwidacja E.Leclerc w Malborku. Co czeka pracowników i miasto?

Szczegóły wynagrodzeń

Pomimo podwyżek, poziom minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w niektórych kategoriach zaszeregowania pozostaje niższy niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Jednakże, jeśli pracownik jest uprawniony tylko do wynagrodzenia zasadniczego, pracodawca będzie zobowiązany do zapewnienia ustawowego minimum.

Wynagrodzenie pracowników samorządowych nie może być niższe od kwoty przypisanej do ich kategorii zaszeregowania. To może prowadzić do obligatoryjnych podwyżek. Przykładowo, ustalenie minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania na poziomie 4300 zł oznaczałoby 30-procentowy wzrost, czyli o 1000 zł.

Podwyżki dla pracowników samorządowych

Minimalne wynagrodzenie za pracę obejmuje nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale także inne składniki, takie jak dodatki funkcyjne, premie, nagrody oraz inne dodatki. Dzięki temu, podwyżki mogą być jeszcze bardziej odczuwalne dla pracowników.

Czytaj też: Płaca minimalna w 2025 r. Ile będzie wynosić najniższa pensja?

mn

Wspieraj wbijamszpile.pl

Wolne media są dzisiaj najważniejsze. WbijamSzpile.pl to miejsce, gdzie dzielimy się nie tylko aktualnościami, ale także przemyśleniami, analizami i komentarzami dotyczącymi najnowszych trendów społecznych, politycznych i kulturalnych w Polsce, na Pomorzu i w Gdańsku. Nikt nas nie cenzuruje. Wspieraj wolne dziennikarstwo.