Będzie naprawa przejść dla pieszych na Stogach w Gdańsku (FOTO: wbijamszpile.pl)

Będzie naprawa przejść dla pieszych na Stogach w Gdańsku

W dniach od 15 do 19 kwietnia mieszkańcy Stogów w Gdańsku mogą spodziewać się utrudnień komunikacyjnych. Prowadzona będzie naprawa przejść dla pieszych, które obejmą wykonanie nowej nawierzchni.

Remonty zostaną przeprowadzone na kilku kluczowych ulicach, co jest szczególnie ważne dla poprawy bezpieczeństwa i komfortu zarówno pieszych, jak i pasażerów komunikacji miejskiej.

Główne prace skupią się na ul. Wosia Budzysza, gdzie zaplanowano wykonanie dwóch przejazdów tramwajowych. Ze względu na minimalizację zakłóceń dla mieszkańców i użytkowników komunikacji miejskiej, prace będą prowadzone nocą i nie wpłyną na ruch tramwajowy. Użyty będzie system zamknięcia połówkowego, co pozwoli na płynne przeprowadzenie robót bez konieczności całkowitego zamykania drogi.

Zobacz też: Strażnik miejski złapany na zakupach służbowym autem w Gdańsku

Naprawa przejść dla pieszych

Dodatkowo, na ul. Stryjewskiego oraz w rejonie skrzyżowania ul. Stryjewskiego z ul. Zimną zostaną wykonane nowe przejścia dla pieszych. Prace te również będą realizowane w systemie połówkowego zamknięcia jezdni, ale w przeciwieństwie do wcześniej wspomnianych działań, będą prowadzone w ciągu dnia. Taki harmonogram umożliwi szybkie i efektywne wykonanie potrzebnych prac, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo i dostępność przejść dla pieszych.

Roboty zostaną przeprowadzone przez firmę Aldesa, która jest odpowiedzialna za wykonanie naprawy gwarancyjnej. Wybór tego wykonawcy gwarantuje, że prace zostaną przeprowadzone zgodnie z najwyższymi standardami jakości i bezpieczeństwa.

Będzie naprawa przejść dla pieszych na Stogach w Gdańsku (FOTO: gdansk.pl)
Będzie naprawa przejść dla pieszych na Stogach w Gdańsku (FOTO: gdansk.pl)

Apel do mieszkańców

Mieszkańcy i użytkownicy dróg mogą spodziewać się pewnych utrudnień w ruchu drogowym i są proszeni o cierpliwość oraz stosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu. Zaleca się planowanie dodatkowego czasu na podróż oraz, o ile to możliwe, korzystanie z alternatywnych tras lub środków transportu w celu omijania miejsc prowadzenia prac.

Czytaj też: NZOZ Stogi odpowiada na kolejki do laboratorium: nie zostawiamy pacjentów

  • Skrzyżowanie na Stogach - ulice: Sienna, Stryjewskiego (FOTO: wbijamszpile.pl)
  • Skrzyżowanie na Stogach - ulice: Sienna, Stryjewskiego (FOTO: wbijamszpile.pl)
  • Skrzyżowanie na Stogach - ulice: Sienna, Stryjewskiego (FOTO: wbijamszpile.pl)

gdansk.pl/mn