OMGGS ma nowe władze. Aleksandra Dulkiewicz pokieruje organizacją (FOTO: Konrad Kędzior/gdynia.pl)

OMGGS ma nowe władze. Aleksandra Dulkiewicz pokieruje organizacją

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz została przewodniczącą Rady Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS). Jej zastępczyniami zostały dwie prezydentki: Aleksandra Kosiorek i Magdalena Czarzyńska-Jachim. 12-osobową radę wybrano na pierwszym spotkaniu wszystkich członków stowarzyszenia po kwietniowych wyborach samorządowych. Członkowie OMGGS-u przyjęli też Strategię Metropolii do 2030 roku, która określa działania przyszłego związku metropolitalnego na Pomorzu.

Na pierwszym spotkaniu po kwietniowych wyborach samorządowych spotkali się wszyscy członkowie OMGGS. Stowarzyszenie zrzesza obecnie 61 samorządowców – 3 miasta na prawach powiatu, 10 gmin miejskich, 10 gmin miejsko-wiejskich, 29 gmin wiejskich i 9 powiatów. W 52 miastach i gminach pracę kontynuuje 30 osób, 6 włodarzy nie kandydowało, a w 16 samorządach nastąpiły zmiany. Władza zmieniła się też w 5 powiatach. W nowej kadencji samorządami będzie kierować 12 kobiet i 49 mężczyzn.

Zobacz też: Można budować szkołę na Morenowym Wzgórzu w Gdańsku

Nowi członkowie Rady OMGGS

Przedstawiciele samorządów podczas Walnego Zebrania Członków, które odbyło się 10 czerwca w Sopocie, zatwierdzili jednogłośnie sprawozdanie z działalności stowarzyszenia w 2023 roku. Udzielili absolutorium zarządowi oraz radzie poprzedniej kadencji oraz w wybrali 12 nowych członków Rady OMGGS. Wśród nich znaleźli się:

 • Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska,
 • Aleksandra Kosiorek, prezydent Gdyni,
 • Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydent Sopotu,
 • Bogdan Łapa, starosta kartuski,
 • Janusz Wróbel, burmistrz Pruszcza Gdańskiego,
 • Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa,
 • Jacek Michalski, burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego,
 • Jarosław Białk, starosta pucki,
 • Jarosław Litwin, burmistrz Lęborka,
 • Mirosław Augustyn, starosta tczewski,
 • Leszek Sarnowski, starosta sztumski,
 • Piotr Szwedowski, starosta malborski.

– Bardzo się cieszę z wyboru prezydent Dulkiewicz na przewodniczącą Rady Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Mam nadzieję, że wspólnie zdziałamy więcej. Bo metropolia jest faktem. To płaszczyzna współpracy i budowania wspólnych projektów, które wpływają na mieszkańców naszych wszystkich miast i gmin

– powiedziała Aleksandra Kosiorek, prezydent Gdyni.

Rada wyznacza kierunki rozwoju metropolii, zatwierdza projekty uchwał oraz wybiera członków zarządu (obecnie prezesem jest Michał Glaser, a wiceprezesami Maciej Warszakowski i Maciej Rusek). Kadencja Rady OMGGS jest równa kadencji władz jednostek samorządu terytorialnego.

– Największym wyzwaniem, które stoi dziś przed OMGGS to przede wszystkim konsensus w sprawie ustawy metropolitalnej i jej uchwalenie przez Parlament. Prawie połowa samorządów OMGGS ma nową władzę, dlatego dużym wyzwaniem będzie też integracja nowych osób

– mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Samorządowcy wybrali także pięciu członków Komisji Rewizyjnej, która kontroluje działanie OMGGS:

 • Barbarę Ogrodowską, starosta nowodworska
 • Macieja Kaczmarka, starosta wejherowski
 • Hannę Pruchniewską, burmistrz Pucka
 • Michała Melibrudę, wójt Chmielna
 • Mirosława Chyłę, burmistrz Pelplina

Strategia metropolii do 2030 roku

Członkowie OMGGS przyjęli także jednogłośnie Strategię Metropolii do 2030 roku. Określa ona najważniejsze działania i kierunki rozwoju przyszłego związku metropolitalnego na Pomorzu. Wśród nich znalazły się takie zagadnienia jak ochrona klimatu i wspólne planowanie inwestycji, sprawny transport oraz wykorzystanie potencjału gospodarczego i społecznego metropolii.

Zobacz też: Magdalena Czarzyńska-Jachim i powiązania z Collegium Humanum

OMGGS, czyli jak metropolia integruje Pomorze

OMGGS to stowarzyszenie samorządowe, które powstało w 2011 roku z inicjatywy prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza i obecnie zrzesza 61 samorządów. Działa w takich obszarach jak: transport publiczny, rynek pracy i aktywizacja mieszkańców, ekonomia społeczna, integracja imigrantów, kultura i promocja zdrowia, rozwój lokalnych przedsiębiorstw, ochrona środowiska, planowanie przestrzenne i promocja. Od początku działalności integruje nie tylko samorządowców, ale także polityków oraz przedstawicieli świata biznesu, gospodarki i nauki.

Dzięki współpracy metropolitalnej i wsparciu ze środków unijnych pomorskie samorządy zrealizowały do tej pory ponad 200 inwestycji o łącznej wartości 3,7 mld zł. Są to m.in. węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, odnowione budynki, zrewitalizowane dzielnice, nowy tabor, nowe linie tramwajowe, rozbudowane sieci ciepłownicze, szpitale geriatryczne, nowoczesne usługi dla przedsiębiorców oraz wsparcie dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej.

W nowej perspektywie unijnej 2021-2027 metropolia zrealizuje kolejnych 120 projektów. Będą to m.in. budowa i przebudowa węzłów integracyjnych, budowa linii tramwajowej, dróg rowerowych i buspasów, wsparcie psychoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, termomodernizacja szkół i przedszkoli, powiększenie powierzchni zielonych, domy dziennego pobytu, świetlice i kluby dla seniorów, a także wsparcie dla imigrantów. Dofinansowanie unijne z programów regionalnych i krajowych wyniesie ponad 1,23 mld zł.

Czytaj też: Obwodnica Witomina w Gdyni. Otwarcie ofert przesunięte

mn

Dołącz do naszej społeczności!

Śledź nas na naszych mediach społecznościowych i bądź na bieżąco!