Będą badania geologiczne na Pomorzu pod CPK (FOTO: Canva.com)

Będą badania geologiczne na Pomorzu pod CPK

W związku z kończącym się postępowaniem mającym na celu uzyskanie zatwierdzenie projektu robót geologicznych. Są niezbędne do rozpoczęcia prac nad kluczową inwestycją infrastrukturalną – budową linii kolejowej łączącej Grudziądz i Gdańsk w ramach budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK).

Projekt robót ma na celu dokładne określenie warunków hydrogeologicznych na wyznaczonym odcinku, co jest kluczowe z uwagi na potencjalne negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na wody podziemne, w tym ich możliwe zanieczyszczenie.

Prace geologiczne zostaną przeprowadzone na terenach oznaczonych numerami działek, które zostały szczegółowo określone w dokumentacji projektowej. Zatwierdzenie tego etapu jest wynikiem starannej analizy wnioskowanych działań oraz ich wpływu na środowisko naturalne, zwłaszcza na zasoby wodne, które są szczególnie chronione.

Ważny fragment inwestycji – badania geologiczne

Inwestycja w budowę linii kolejowej Grudziądz-Gdańsk, jest częścią szerszego planu rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce, mającego na celu poprawę dostępności komunikacyjnej oraz wzrost atrakcyjności ekonomicznej regionów. Realizacja projektu przyczyni się nie tylko do skrócenia czasu podróży między tymi miastami, ale także do zwiększenia efektywności przewozów towarowych, co ma kluczowe znaczenie dla lokalnej gospodarki.

Mieszkańcy z wariantami przebiegu CPK mogli zapoznać całkiem niedawno.

Przed rozpoczęciem właściwych prac budowlanych konieczne jest dokładne zbadanie terenu pod kątem geologicznym i hydrogeologicznym. Wyniki tych badań pozwolą na opracowanie najbardziej optymalnych rozwiązań projektowych, które zminimalizują negatywne oddziaływanie na środowisko oraz zagwarantują bezpieczeństwo i trwałość infrastruktury.

Spółka Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o., będąca inicjatorem projektu, podkreśla swoje zaangażowanie w realizację inwestycji z pełnym poszanowaniem zasad ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Zatwierdzenie projektu robót geologicznych jest ważnym krokiem na drodze do realizacji tego ambitnego przedsięwzięcia, które ma szansę stać się jednym z filarów nowoczesnej infrastruktury transportowej w Polsce.

Sprawdź numery działek przeznaczonych pod badania geologiczne

Działki wskazane pod badania hydrologiczne.
Działki wskazane pod badania geologiczne. Strona 1.
Działki wskazane pod badania hydrologiczne. Strona 2.
Działki wskazane pod badania geologiczne. Strona 2.
Działki wskazane pod badania hydrologiczne. Strona 3.
Działki wskazane pod badania hydrologiczne. Strona 3.
Działki wskazane pod badania hydrologiczne. Strona 4.
Strona 4.

Czym jest projekt CPK?

Projekt Centralny Port Komunikacyjny (CPK) to ambitne przedsięwzięcie infrastrukturalne planowane w Polsce, mające na celu stworzenie wielofunkcyjnego węzła transportowego, który połączy lotnictwo, kolej oraz transport drogowy. Jego głównym elementem jest budowa nowego, międzynarodowego lotniska położonego między Warszawą a Łodzią, które ma stać się jednym z największych portów lotniczych w Europie. CPK ma nie tylko obsłużyć rosnące potrzeby komunikacyjne Polski, ale także stać się kluczowym hubem przesiadkowym dla międzynarodowych połączeń lotniczych.

Oprócz lotniska, projekt przewiduje rozbudowę sieci kolejowej, która pozwoli na szybkie połączenia między CPK a największymi miastami w Polsce, skracając czas podróży i zwiększając komfort pasażerów. Koleje mają odegrać kluczową rolę w dostarczaniu pasażerów do portu lotniczego, co ma na celu zmniejszenie ruchu samochodowego i związanych z nim emisji CO2.

Realizacja CPK to także szansa na rozwój nowych technologii oraz wzrost gospodarczy Polski poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i przyciąganie inwestorów. Projekt zakłada również integrację z lokalną infrastrukturą transportową i rozbudowę dróg dojazdowych, co ma na celu poprawę dostępności regionu i całego kraju.

Centralny Port Komunikacyjny jest widziany jako projekt strategiczny nie tylko dla Polski, ale także dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej, mający na celu wzmocnienie połączeń międzynarodowych i stworzenie nowego centrum logistycznego na mapie Europy.

Czytaj też: Projekt rozbudowy ulicy Spacerowej w Gdańsku gotowy za dwa lata

Mapa CPK dla Pomorza - rejon Żuław (mat. CPK)
Mapa CPK dla Pomorza – rejon Żuław (mat. CPK)

Maciej Naskręt