Kto działa na rzecz Gdyni? Wyniki aktywności radnych (FOTO: canva.com)

Kto działa na rzecz Gdyni? Wyniki aktywności radnych

Aktywność radnych ma ogromne znaczenie dla kształtowania polityki miejskiej i odpowiadania na potrzeby mieszkańców Gdyni. Dlatego wbijamszpile.pl postanowił zbadać, którzy radni w Gdyni najczęściej wykorzystują swoje prawo do interpelacji, aby wyjaśniać wszelkie wątpliwości dotyczące zarządzania miastem. Prezentujemy wyniki aktywności radnych.

Czy w Gdyni można powiedzieć, że ktoś jest pracowity jak radny? Utworzyliśmy ranking radnych Gdyni, aby rzucić światło na tych, którzy nie tylko aktywnie uczestniczą w życiu publicznym, ale również reprezentują głos mieszkańców, domagając się przejrzystości i odpowiedzialności od władz miasta.

Nasz ranking opiera się na analizie liczby indywidualnie złożonych interpelacji, co pozwoliło nam wskazać najbardziej zaangażowanych radnych.

W naszym badaniu pomijamy interpelacje złożone wspólnie, koncentrując się na indywidualnym wkładzie radnych. To pozwala lepiej zrozumieć, kto naprawdę angażuje się w prace na rzecz miasta i jego mieszkańców.

Tak przygotowany ranking radnych Gdyni za okres od 1 stycznia 2023 do 28 lutego, pokazuje, kto jest najbardziej aktywny w wykorzystywaniu tego kluczowego narzędzia demokracji lokalnej, jakim jest interpelacja.

Wyniki aktywności radnych

  1. Bełbot Marcin: 70 razy
  2. Dudziński Marek: 45 razy
  3. Stolarczyk Paweł: 30 razy
  4. Król Mirosława: 28 razy
  5. Trojanowicz Ireneusz: 22 razy
  6. Śrubarczyk-Cichowska Mariola: 9 razy
  7. Szemiot Tadeusz: 5 razy
  8. Krzyżankowski Bogdan: 3 razy
  9. Płotka Dorota: 1 raz
  10. Białooka-Kostenecka Danuta: 1 raz
Wyniki aktywności radnych (FOTO: canva.com)
Wyniki aktywności radnych (FOTO: canva.com)

Dlaczego prawo do interpelacji jest ważne?

Prawo do interpelacji jest jednym z kluczowych narzędzi w rękach radnych, pozwalającym na skuteczny nadzór nad działaniami władzy wykonawczej miasta. Interpelacja to formalne zapytanie skierowane przez radnego do prezydenta miasta, burmistrza, czy innych organów wykonawczych, wymagające udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.

Interpelacje zmuszają władze do wyjaśnienia swoich działań i decyzji, co zwiększa przejrzystość i odpowiedzialność. Dzięki interpelacjom, ważne kwestie mogą zostać poruszone na forum publicznym, co sprzyja szerzej zakrojonej debacie i angażuje społeczność w procesy decyzyjne. Ponadto interpelacje pozwalają radnym na aktywne uczestniczenie w zarządzaniu miastem, co jest istotą demokracji lokalnej.

Radni, jako przedstawiciele mieszkańców, mogą dzięki temu efektywniej wpływać na kształtowanie polityki miasta. Często interpelacje są inicjowane na podstawie zgłoszeń od mieszkańców, co sprawia, że są bezpośrednim narzędziem do rozwiązywania lokalnych problemów i poprawy jakości życia w mieście.

Zobacz też: Ranking radnych Gdańska. Kto naprawdę zmienia miasto?

Maciej Naskręt