Ludzie biznesu czekają na realizację CPK (FOTO: canva.com)

Ludzie biznesu czekają na realizację CPK

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) to jedno z najbardziej ambitnych przedsięwzięć infrastrukturalnych w Polsce. Mimo kontrowersji i różnych opinii w środowisku biznesowym, większość liderów branży, cytowanych przez „Puls Biznesu”, popiera jego budowę. Widzą w nim kluczowy element umacniający pozycję Polski jako logistycznego hubu dla regionu.

Potrzeby biznesu i logistyczne możliwości

Polska dysponuje ograniczonymi bezpośrednimi połączeniami z wieloma strategicznymi regionami świata, w tym z krajami Azji Południowo-Wschodniej, Bliskiego Wschodu, północnej Afryki, a także Ameryką Południową i Środkową. Jak podkreśla Krzysztof Domaradzki, założyciel i właściciel firmy Selena, obecne połączenia są znacznie poniżej potencjału ruchu, który mógłby być generowany z tych kierunków. CPK ma szansę zamienić tę lukę w logistyczną przewagę, zwiększając dostępność oraz przepustowość międzynarodowego transportu lotniczego.

Większość przedstawicieli biznesu opowiada się za kontynuacją projektu, choć zalecają dopracowanie jego skali i kompleksowości. Wskazują na duży potencjał CPK w zakresie logistyki i przewozów pasażerskich. Natomiast krytycy projektu, choć w mniejszości, podnoszą obawy związane z upolitycznieniem inicjatywy oraz przyszłością transportu lotniczego w kontekście zaostrzającej się polityki klimatycznej, która może faworyzować transport kolejowy.

Czytaj też: Mamy mapy przebiegu CPK na Pomorzu. Zobacz którędy pobiegnie kolej

Wyzwania projektowe i decyzje rządowe ws. CPK

Decyzja o kontynuacji CPK miała zostać podjęta w pierwszym kwartale bieżącego roku, jednak proces ten opóźnił się z powodu przeciągających się audytów. Oczekuje się, że audyty lotniskowe i kolejowe zostaną ukończone pod koniec wakacji, co ma przesądzić o dalszym losie projektu.

Centralny Port Komunikacyjny to projekt o dużym znaczeniu dla polskiej gospodarki i jej międzynarodowego wizerunku jako centrum logistycznego. Dyskusje na jego temat łączą zarówno szerokie poparcie, jak i krytykę, odzwierciedlając jego złożoność i wielowymiarowe wpływy. Wyważenie tych czynników i stawienie czoła wyzwaniom zarówno technicznym, jak i politycznym, będzie kluczowe dla ostatecznej decyzji dotyczącej przyszłości CPK.

Czytaj też: Będą badania geologiczne na Pomorzu pod CPK

mn