Wizualizacja Muzeum II Wojny Światowej (FOTO: MIIWŚ)

MIIWŚ zaprasza do konkursu na koncepcję wystawy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku ogłosiło konkurs na stworzenie wystawy poświęconej Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. MIIWŚ zaprasza do współpracy, której celem jest znalezienie najlepszej koncepcji projektowej pod względem merytorycznym, tematycznym, scenograficznym, wizualnym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym.

Wystawa ma opowiadać o wydarzeniach na Westerplatte i szerokim kontekście obronnej wojny z 1939 roku. Planuje się umieszczenie ekspozycji na obszarze historycznym, w tym w zachowanych reliktach Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte. Znalezione artefakty z trwających badań archeologicznych również będą eksponowane.

Realizacja wystawy ma na celu ułatwienie zrozumienia terenu historycznego i wydarzeń z września 1939 roku oraz przedstawienie kompleksowej historii Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte.

Podczas oceny prac, Sąd Konkursowy będzie brał pod uwagę oryginalność, kreatywność, walory artystyczne, zgodność z wytycznymi, jakość techniczną i zgodność z koncepcją architektoniczną Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Przewidziano nagrody pieniężne dla najlepszych prac, w łącznej kwocie 95 000 zł brutto (I Nagroda – 50 000 zł, II Nagroda – 30 000 zł, III Nagroda – 15 000 zł).

Czytaj też: System SKY CTRL już na wyposażeniu polskiego wojska

Konkursu na koncepcję wystawy. MIIWŚ zaprasza

Podstawową misją Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku jest ochrona, utrzymanie i rewitalizacja zespołu obiektów architektury militarnej na terenie Westerplatte. O autentyzm pola bitwy oraz podtrzymywanie pamięci o postawie polskiego społeczeństwa w czasie II wojny światowej dbamy poprzez pielęgnację miejsca, w którym rozpoczął się najtragiczniejszy konflikt w dziejach. Stąd MIIWŚ zaprasza do konkursu.

Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Program wieloletni pn. „Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku”

Zobacz też: Niemiecki most nad Wisłą. Polakom opłacało się go rozebrać

Galeria wizualizacji Muzeum II Wojny Światowej

  • Wizualizacja Muzeum II Wojny Światowej (FOTO: MIIWŚ)
  • Wizualizacja Muzeum II Wojny Światowej (FOTO: MIIWŚ)
  • Wizualizacja Muzeum II Wojny Światowej (FOTO: MIIWŚ)
  • Wizualizacja Muzeum II Wojny Światowej (FOTO: MIIWŚ)
  • Wizualizacja Muzeum II Wojny Światowej (FOTO: MIIWŚ)
  • Wizualizacja Muzeum II Wojny Światowej (FOTO: MIIWŚ)