Morski Terminal Przeładunkowy (FOTO: NDI)

Tak powstaje Morski Terminal Przeładunkowy na Martwej Wiśle

Na Martwej Wiśle, w sąsiedztwie Rafinerii Gdańskiej, trwa budowa nowoczesnego Morskiego Terminala Przeładunkowego. Ta ambitna inwestycja, realizowana przez Grupę Orlen, ma na celu stworzenie 380-metrowego nabrzeża przeładunkowego, które umożliwi obsługę jednostek morskich o długości do 130 metrów, głębokości zanurzenia do około 5,8 metrów i szerokości do 17,6 metrów. Projekt zakłada również powstanie dwóch stanowisk przeładunkowych, wyposażonych w cztery ramiona nalewcze każde, służące do obsługi zbiornikowców.

Aktualnie na budowie prowadzone są intensywne prace związane z konstrukcją stalową i armaturą technologiczną. Na placu budowy wykorzystuje się nowoczesne maszyny, takie jak pogłębiarka „Kraken” oraz koparka gąsienicowa na pontonie „Osiłku”, które odgrywają kluczową rolę w robotach podczyszczeniowych na Martwej Wiśle.

Generalny wykonawca, konsorcjum złożone z sopockiej Grupy NDI oraz firm Biproraf, BPBM „PROJMORS” i Dipl. Ing. SCHERZER GmbH, nadzoruje te prace.

Maciej Klecha, kierownik budowy z Grupy NDI, informuje, że dostarczane są prefabrykowane elementy konstrukcji stalowej i rurociągów technologicznych, które są następnie spawane. Równocześnie w Budynku Zaplecza Technicznego (BZT) trwają prace tynkarskie, montaż stolarki drzwiowej i okiennej, betonowanie posadzek oraz instalacje z zakresu elektryki, telekomunikacji, sanitariatów i wentylacji.

Czytaj też: Niemcy mają problem. Ich porty są w głębokim kryzysie

Tempo prac i kluczowe etapy

Budowa rozpoczęła się na początku ubiegłego roku i postępuje w imponującym tempie. Zakończono już żelbety na terenie nabrzeża, pomostach przeładunkowych i komunikacyjnych. Budynek BZT osiągnął stan surowy, a także zrealizowano przepust pod ulicą Sztutowską oraz plac manewrowy we wschodniej części nabrzeża, który będzie miejscem wodowania łodzi ratunkowej. Montaż hydrotechnicznego wyposażenia nabrzeża, w tym haków samozwalniających, belek, gum odbojowych i pachołów ściennych, również został zakończony.

Kolejne kroki i przyszłość inwestycji w Morski Terminal Przeładunkowy

Prace mają zakończyć się w 2025 roku. W najbliższym czasie planowane jest montowanie konstrukcji stalowych, ramion nalewczych na pomostach przeładunkowych oraz rurociągów technologicznych. Na nabrzeżu oraz ulicy Sztutowskiej zostaną wykonane nawierzchnie betonowe. Maciej Klecha zapowiada także montaż elementów rozdzielnic wewnątrz budynku BZT oraz kontynuację prac związanych z instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi i automatycznymi.

Zobacz też: Port zewnętrzny w Gdyni łapie kolejne opóźnienie

  • Morski Terminal Przeładunkowy (FOTO: NDI)

Korzyści Ekonomiczne i Logistyczne

Nowy Morski Terminal Przeładunkowy Produktów Ropopochodnych przyniesie znaczne korzyści ekonomiczne i logistyczne. Poprawi rentowność i bezpieczeństwo dostaw biokomponentów do produkcji paliw oraz transportu produktów rafineryjnych. Terminal odciąży również bocznicę kolejową, która obecnie obsługuje transport produktów między rafinerią a zewnętrznymi punktami przeładunkowymi.

Inwestycja ta, ulokowana na południowym brzegu Martwej Wisły, około 140 metrów na zachód od istniejącego nabrzeża, stanowi kluczowy element rozwoju infrastruktury logistycznej Grupy Orlen, przyczyniając się do wzrostu efektywności i bezpieczeństwa operacji przeładunkowych.

Wartość kontraktu na realizację tego projektu podkreśla jego znaczenie zarówno dla lokalnej gospodarki, jak i dla całego sektora przemysłu rafineryjnego w Polsce. Budowa Morskiego Terminala Przeładunkowego to inwestycja w przyszłość, która z pewnością przyczyni się do umocnienia pozycji Grupy Orlen na rynku międzynarodowym.

Czytaj też: Rosjanie planują rozbudowę lotniska w Obwodzie Królewieckim

mn

Dołącz do naszej społeczności!

Śledź nas na naszych mediach społecznościowych i bądź na bieżąco!