Zwolnienia grupowe w Gdańsku. Publikujemy listę firm

Firmy często muszą podejmować trudne decyzje związane z redukcją zatrudnienia. Jednym z kluczowych elementów tego procesu jest obowiązek zgłaszania zamiaru przeprowadzenia zwolnień grupowych w urzędach pracy. Procedura ta, regulowana przez polskie prawo, ma na celu ochronę pracowników oraz umożliwienie odpowiednich działań prewencyjnych i wsparcia ze strony instytucji publicznych.

Zwolnienia grupowe to sytuacja, w której pracodawca z przyczyn niedotyczących pracowników decyduje się na rozwiązanie stosunku pracy z większą liczbą osób w określonym czasie. W Polsce, zgodnie z ustawą z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zwolnienia grupowe mają miejsce, gdy w ciągu 30 dni pracodawca zamierza zwolnić:

 • co najmniej 10 pracowników, jeśli zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
 • co najmniej 10 proc. pracowników, jeśli zatrudnia od 100 do 299 pracowników,
 • co najmniej 30 pracowników, jeśli zatrudnia 300 lub więcej pracowników.

Czytaj też: Praca dla przedstawicieli pokolenia Z. Nie martwią się o dyplom

Procedura zgłaszania zamiaru zwolnień grupowych

Proces zgłaszania zamiaru przeprowadzenia zwolnień grupowych składa się z kilku kluczowych kroków:

 1. Konsultacje z przedstawicielami pracowników. Przed podjęciem decyzji o zwolnieniach grupowych, pracodawca ma obowiązek przeprowadzenia konsultacji z przedstawicielami pracowników. Celem tych konsultacji jest omówienie sposobów uniknięcia lub ograniczenia zwolnień oraz złagodzenia ich skutków, np. poprzez przekwalifikowanie pracowników.
 2. Zawiadomienie urzędu pracy. Po przeprowadzeniu konsultacji, pracodawca musi złożyć zawiadomienie do właściwego powiatowego urzędu pracy. Zawiadomienie to powinno zawierać informacje o przyczynach zwolnień, liczbie pracowników objętych zwolnieniami oraz planowanych terminach ich przeprowadzenia.
 3. Powiadomienie pracowników. Pracodawca ma obowiązek poinformowania pracowników o zamiarze zwolnień grupowych oraz przedstawienia im pisemnego zawiadomienia. Pracownicy powinni zostać poinformowani o możliwości skorzystania z pomocy oferowanej przez urząd pracy, w tym z programów wsparcia dla osób bezrobotnych.

Zobacz też: Syn Donalda Tuska dostał pracę w Urzędzie Marszałkowskim

Zwolnienia grupowe w Gdańsku. Zgłoszenia w Gdańsku

W 2023 roku Gdański Urząd Pracy otrzymał zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych od kilkunastu firm. Były to:

 • KORAL S.A. (8 osób),
 • GENESIS BLUEBIRD SP. Z O.O. (72 osoby),
 • 321SPRZEDANE.PL SP. Z O.O. (6 osób),
 • MONGIRD SP. Z O.O. (7 osób),
 • PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG PRZEŁADUNKOWO-SKŁADOWYCH „CHEMIKI” SP. Z O.O. (30 osób),
 • STRAŻ OCHRONY PORTU GDAŃSK SP. Z O.O. (51 osób),
 • STOWARZYSZENIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE LOKOMOTYWA (10 osób),
 • SERWIS HALLER SP. Z O.O. (8 osób),
 • INTERGIRO INTL AB (PUBL) S.A. (3 osoby),
 • T-MOBILE POLSKA (5 osób),
 • AIC S.A. (12 osób),
 • „NOWA ERA” SP. Z O.O. (20 osób),
 • AMGS GROUP (14 osób),
 • MAJOREL POLSKA SP. Z O.O. (14 osób),
 • ORANGE POLSKA S.A. (pracodawca nie wskazał liczby osób objętych zwolnieniami grupowymi),
 • SILVAN TRANSPORT & LOGISTICS (9 osób).

Od początku 2024 roku do 21 maja zawiadomienia złożyły następujące firmy:

 • RED EMBEDDED CONSULTING SP. Z O.O. (pracodawca zrezygnował ze zwolnień grupowych),
 • INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH (1 osoba),
 • COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS POLAND SP. Z O.O. (70 osób),
 • MONDRY SP. Z O.O. (pracodawca zrezygnował ze zwolnień grupowych),
 • LEARNETIC S.A. (9 osób),
 • CENTRUM GOVTECH (2 osoby),
 • ARROW SERVICES SP. Z O.O. (6 osób),
 • ASSA ABLOY MERCOR DOORS SP. Z O.O. (brak osób objętych zwolnieniami grupowymi).

Rola urzędów pracy

Urzędy pracy odgrywają kluczową rolę w procesie zwolnień grupowych. Po otrzymaniu zawiadomienia od pracodawcy, urząd pracy:

 • analizuje sytuację i możliwości wsparcia dla zwalnianych pracowników,
 • oferuje pomoc w zakresie poszukiwania nowego zatrudnienia, szkoleń i przekwalifikowania zawodowego,
 • może współpracować z pracodawcą w celu zminimalizowania negatywnych skutków zwolnień.

Znaczenie zgłaszania zamiaru zwolnień grupowych

Obowiązek zgłaszania zamiaru przeprowadzenia zwolnień grupowych w urzędach pracy ma na celu ochronę praw pracowników oraz umożliwienie instytucjom publicznym podjęcia odpowiednich działań pomocowych. Dzięki temu proces zwolnień może przebiegać w sposób bardziej zorganizowany i transparentny, minimalizując negatywne skutki społeczne i gospodarcze.

Czytaj też: Likwidacja E.Leclerc w Malborku. Co czeka pracowników i miasto?

mn

Wspieraj wbijamszpile.pl

Wolne media są dzisiaj najważniejsze. WbijamSzpile.pl to miejsce, gdzie dzielimy się nie tylko aktualnościami, ale także przemyśleniami, analizami i komentarzami dotyczącymi najnowszych trendów społecznych, politycznych i kulturalnych w Polsce, na Pomorzu i w Gdańsku. Nikt nas nie cenzuruje. Wspieraj wolne dziennikarstwo.